4,6 Google recensioner
4.6/5

Antalet solcellsinstallationer ökade enormt under 2016!

Solpaneler Villa

Energimyndigheten skriver i en av sina artiklar om hur solcellsmarknaden växer så det knakar. Vid årsskiftet hade antalet installationer ökat med 63% jämfört med föregående års solcellsutbyggnad. Den privata elförbrukningen står för den främsta drivkraften av solcellsmarknadens expansion där en stor majoritet av alla solcellssystem idag installeras på bostadshus eller olika offentliga byggnader. Endast 6% […]

Paneltaket ger eleverna Energi i undervisningen!

Martin Johnsson på tak som ska installeras med solceller.

NYHETER Framtidens energi hittar man på taket. Eller på balkonglådor. Eleverna på Elof Lindälvs gymnasium utbildas i att installera solceller. – Det kommer att finnas gott om jobb i branschen, säger Martin Johnsson, VD på Kungsbackabaserade Paneltaket AB.     För tillfället sitter de allra flesta solcellerna på tak. Men utvecklare tittar på fler platser […]

Paneltaket påbörjar Skolprojekt Solceller!

bild pa elof lindalvs och paneltaket

Paneltaket påbörjar Skolprojekt Solceller genom att tala inför skolelever på Elof Lindälvs Gymnasium för att få dem att välja energi och miljöteknik inför deras gymnasieval i 2an. Nästa gång skall vi vara närvarande på en installation för att arbeta mer praktiskt! Otroligt roligt att @Hållbar utveckling Väst och @Kungsbacka kommun föreläste med. Martin Johnsson tackar Amar Đelilović  […]