Saharaöknen: en potential för förnyelsebar energi!

Nyteknik med flera skriver hur Saharaöknen och andra regioner i exempelvis Afrika har potentialen att generera stora mängder energi till världen via sol-och vindkraft.

Att ett gap efter en nedmontering av kärnkraften, fossila bränslen och andra mer traditionella energislag måste fyllas med något nytt är ganska självklart. Det som främst varit på tapeten är en fortsatt utveckling av våra förnyelsebara energislag, sol, vatten och vind. En expanderingsmöjlighet som många ser som både realistisk och nödvändig är därför exempelvis utbyggnaden av solenergiparker i Saharaöknen.

Saharaöknen och dess geografiska potential

Det finns ungefär tillgängliga arealer på 3,49 miljoner kvadratkilometer i Nordafrika som kan användas till förnyelsebar energi. Med en relativt hög utnyttjandegrad av dessa områden med solpaneler skulle det därför i teorin gå att producera vår världs elkonsumtion. Exempelvis beskrivs det hur solenergin i detta sammanhang kommer att generera energi från termiska anläggningar där solljuset reflekteras av just speglar. Värmen används sedan för att driva en turbin. Här gör energin vatten till ånga som driver turbinen.

Förutom den enorma potential som solenergin får på makronivå i Sahararegionen så sker även förändringar mer regionalt. Exempelvis investerar nu Sida (styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) 500 miljoner över fem år för att satsa på solenergin söder om Sahara. Projektet största fokus blir småskalig utveckling av just solceller för privat bruk. På detta sätt blir solenergin ett verktyg för att ta folk ur fattigdom. Solcellerna gör det också enklare för folk i regionen att göra saker som vi i väst tar för givet. Detta inkluderar exempelvis läsa läxor, ladda telefonen eller förmågan att faktiskt driva butiker och småföretag, där el krävs. Genom denna typen av investeringar kan regionen därför utvecklas utan ett riktigt elnät.

Utmaningar och hinder

Samtidigt är dessa typer av investeringar självklart inte smärtfria. Även om det finns stora arealer av mark att faktiskt installera sol-parker på så har öknen en infrastrukturell utmaning. Det är helt enkelt svårt att lagra och transportera dessa stora mängder energi till resten av världen. Dessutom finns det en problematik med att frakta energi i en region med en historia av instabilitet. Som det beskrivs, så finns det vissa risker med att exempelvis dra en likströmspipeline igenom Libyen. Därför bör eventuella transporter av energin istället gå via mer etablerade och stabila områden. Det gäller också att projekten får de resurser, humankapital och andra typer av bistånd som krävs för att genomföra denna typen av fullskaliga infrastrukturella förändringar.

Oavsett de utmaningar och förutsättningar som existerar så vet vi att det finns en stor potential för solenergin att expanderas och frodas. Att allt fler dessutom kan gå ur fattigdom som ett resultat av en ökad solenergi visar också på energiformens framtida relevans. För oss på Paneltaket ser vi det därför som både roligt och intressant att det sker utveckling och investeringar i solenergi på allt fler områden i världen. Det gör ens arbete så mycket roligare att vara en del av någonting större. Här arbetar vi alla mot det gemensamma målet om en mer hållbar planet.

Källhänvisning

https://www.nyteknik.se/energi/sahara-kan-bli-gronare-med-sol-och-vindkraft

https://www.nyteknik.se/energi/sida-storsatsar-pa-smaskalig-el-ska-hjalpa-manniskor-ur-fattigdom

https://www.metro.se/artikel/ja-solelen-skulle-r%C3%A4cka-f%C3%B6r-att-f%C3%B6rs%C3%B6rja-jorden-xr

https://www.nyteknik.se/energi/sa-ger-sahara-energi-6404390

 

Paneltaket logo

Förutsättningarna för expandering av solenergin växer så det knakar!

Bilden visar solpaneler som står på gräs.

Allt fler initiativ och förändringar globalt och nationellt går i rätt riktning för solenergin. Många företag i branschen menar därför att utsikterna för svensk solel ser goda ut.

Initiativ för solenergin

Nyteknik skriver blandannat om hur EU slopat de tidigare strafftullarna mot kinesiska solceller. Borttagna handelshinder innebär blandannat bättre förutsättningar för aktörer som säljer paneler och system till den europeiska marknaden. Kineserna kan därför ta ut lägre priser av de svenska aktörerna som i sin tur kan göra billigare installationer för sina kunder. Även andra stora svenska aktörer som exempelvis Göteborg energi gör stora investeringar i solenergin. Här beskriver de blandannat en långsiktig investering på 40 – 50 miljoner för solenergin inom de närmsta åren.

Ett annat exempel är hur ett av Sveriges största drivmedelsföretag, OKQ8 förvärvar Kraftpojkarna. Kraftpojkarna som är en ledande leverantör inom lösningar för solenergi och Paneltakets främsta samarbetspartner blir här en viktig del av OKQ8s hållbarhetsarbete. Samarbetet blir ett sätt för verksamheterna att möta det ökade efterfrågan på just produkter och tjänster för energilagring, optimering och laddning. Att stora aktörer allt mer anammar solenergilösningar och samarbetar med solenergiföretag är centralt för solenergins expandering i landet. Paneltaket har tidigare även skrivit om det slopade bygglovet för solcellsinstallationer. Detta är också ett viktigt moment i de initiativ som sker för att öka intresset för solenergi bland allmänheten.

Mängden solenergi i Sverige

Samtidigt beskrivs det hur Sverige trots vårt omfattande miljöarbete inte har varit i framkanten av just utbyggnaden av solenergin. I en jämförelse med Danmark kan statistiska centralbyrån visa siffror som beskriver skiljelinjen mellan svenskars och danskars installationsgrad per person. En svensks installationsgrad uppgår i snitt till 23 watt, vilket kan jämföras med danskarnas 157 watt. För att hänvisa till ytterligare en av Paneltakets artiklar, ifrågasätts även det subventionerade solcellsstödet. Här är det främsta argumentet hur just övriga delar av Europas solcellsparker och solpaneler går runt utan stöd och subvention. I detta sammanhang får marknaden göra sitt, utan någon egentlig statlig involvering.

Vi hoppas därmed att de förändringar som nu sker ska ge Sverige bättre möjlighet till att öka den solenergikapacitet som sker i landet. Med allt fler viktiga aktörer som går solenergins väg och med bättre marknads-och handelsavtal så blir implementeringen av solenergi enklare. Nyteknik skriver också hur energimyndigheten räknar med att vi inom några år ska komma betydligt högre upp i marknadsplaceringen av mängden kapacitet solel som finns installerat i landet. Detta inkluderar även att vi med lite finess och nytta förhoppningsvis kan gå om vårt grannland i installationsgrad!

Källhänvisning

https://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2018/eu-tullar-pa-solceller-och-moduler-fran-kina-avskaffas

http://www.mynewsdesk.com/se/okq8/pressreleases/okq8-expanderar-inom-foernybar-energi-2832917

https://www.nyteknik.se/energi/eu-slopar-strafftullar-mot-kina-svensk-solel-vantas-oka

 

 


Paneltaket logo

Paneltaket söker en teknisk säljare/projektledare till vårt kontor i Malmö!

Paneltaket letar nu efter en driven och motiverad teknisk säljare/projektledare som vill bli en del av vår operativa verksamhet i södra Sverige!

Paneltaket är en helhetsleverantör av solcellsanläggningar inom förnyelsebar energi men även batterier och laddinfrastuktur och är huvudsakligen verksam i västra och södra Sverige. Efter att ha funnits i lite drygt 18 månader är vi nu i en fortsatt expansionsfas som kräver fler hungriga arbetskollegor till vårt team. Vi söker därför en ny teknisk säljare/projektledare till vårt kontor i Malmö/Limhamn.

Huvudsakliga uppgifter

  • Fungera som teknisk säljare, där huvudfokus ligger på att dra in nya projekt
  • Agera som projektledare, inkluderar allt från kundbearbetning till färdig anläggning och driftsättning
  • Leverera en fullständig serviceupplevelse för kunden. Detta inkluderar såväl förarbete som uppföljning

Vem vi söker

  • Vi värderar högt personliga egenskaper som krävs av säljare i mindre bolag. Vi söker därför dig som har en bred kunskap om säljprocessen, är lyhörd och driven.
  • Vi ser gärna tidigare erfarenhet och trackrecord inom projektledning och affärsutveckling
  • Du bör även ha en teknisk och ekonomisk förståelse gärna med anknytning till energi- eller elbranschen
  • Paneltaket lägger inga specifika värderingar utan tror på ett varierat arbetslag vad gällande kön, ålder, bakgrund. Det viktigaste är att man är öppen för förslag och ödmjuk mot människor
  • B-körkort är ett krav

Tjänsten bygger på att du som säljare har en förmåga att själv och tillsammans med de andra kollegorna dra in nya projekt och sedan ansvara för att processen flyter på effektivt och kvalitetssäkrat. Eftersom Paneltaket är ett mindre bolag innebär tjänsten som säljare/projektledare en bred tjänst. Vi ser därför gärna att du kan lite om mycket än mycket om lite. Vi ser gärna också att du tar mycket egna initiativ, kan vara flexibel samt disponera din egna tid väl. Med rätt profil kan du komma långt och vara med och driva firman framåt. Förutom att agera operativt ska du fungera som stöd till VD, där du får ansvar för de projekt som sker i bolagets södra område.

Att jobba på Paneltaket

Att arbeta på Paneltaket innebär att du som medarbetare tror på ett 100 % trevligt, respektfullt och serviceminded bemötande oavsett var du är eller vem du möter. Med ett glatt humör, ett professionellt bemötande och mycket humor har du bra förutsättningar att ha roligt på jobbet! Fokuset för den kommande perioden för Paneltaket inkluderar främst olika former av marknadsföring och att knyta kontakter för att kunna växa som verksamhet. Detta innebär bland annat att synas på sociala medier, skapa bredare nätverk och utveckla kompletterande produktsegment.

Fokuset ligger också på att se över våra processer, standardisera ett arbetsflöde och såklart ta in fler projekt för att växa mer. Allt detta och mycket mer kan just du få vara med och genomföra. Grunden är redan satt, nu gäller det att fortsatta expandera, dra in nya projekt och ha väldigt kul på jobbet. Med Paneltaket kan just du få möjligheten att förändra och förbättra. Låter denna annons intressant och du anser dig vara rätt person för denna tjänst, tveka inte att höra av dig till Paneltaket!

Lön baseras på kunskap, utbildning, budget, driv och erfarenhet enligt överenskommelse.

Rekryteringsfirmor undanbedes att kontakta oss då vi själva sköter rekryteringsprocessen.

Paneltaket AB 
Martin Johnsson, VD

 

Paneltaket AB 


Kontakt

Telefon: 0705-552098  
Paneltaket logoMejl: info@paneltaket.se
Hemsida: www.paneltaket.se