...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Solcellsstödet ökar med 500 miljoner kronor

solcellsstöd

500 miljoner kronor mer till solcellsstödet i höständringsbudgeten

Paneltaket senaste artikel om att Regeringen föreslår i höständringsbudgeten att skjuta till ytterligare 500 miljoner under 2019 till solcellsstödet. Samtidigt föreslår regeringen i budgetpropositionen en ökning av medel till investeringsstödet för solceller med 300 miljoner kronor för 2020. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Regeringen vill att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, t.ex. i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land.

Ytterligare 300 miljoner kronor till solcellsstödet 2020

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2020 att medlen till investeringsstödet för solceller ökas med 300 miljoner kronor. Totalt finns då 835 miljoner kronor för satsningen på solceller och energilagring. Regeringen föreslår även i höständringsbudgeten för 2019 att medlen till stödet för solceller ökar med ytterligare 500 miljoner kronor. Sammanlagt kommer det därmed att finnas 1,2 miljarder kronor tillgängliga för investeringsstödet under 2019.

I vårändringsbudgeten för 2019 lanserade regeringen ett nytt stöd inom Industriklivet som går till åtgärder som bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser, såsom forskning, utveckling, test, demonstration och investeringar. Den möjligheten kommer finnas även framöver. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att medlen till Industriklivet höjs med 300 miljoner kronor per år för 2020–2022 för att fortsätta och förstärka satsningarna i vårändringsbudgeten. Sammanlagt föreslår regeringen 600 miljoner kronor på Industriklivet under 2020.

Referenser

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/500-miljoner-kronor-mer-till-solcellsstodet-i-hostandringsbudgeten/