...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Frågor och svar

Här kan du hitta svar på vanliga frågor och funderingar. Hittar du inte det du söker är du varmt välkommen att kontakta oss för att reda ut eventuella frågetecken.

Produkter

Är du nyfiken på solenergi? Här hittar du svar på frågor om solceller, batteri och laddbox.

Finansiering

Är du nyfiken på solenergi? Här hittar du svar på frågor om solceller, batteri och laddbox.

Support

Är du nyfiken på solenergi? Här hittar du svar på frågor om solceller, batteri och laddbox.

Produkter teknisk information

Solceller är enheter som omvandlar solljus till elektricitet. De är tillverkade av halvledarmaterial,
vanligtvis kisel, och när solljus träffar solcellerna genereras elektrisk ström.

Minskade energikostnader genom att producera egen el.
Möjlighet att bli mer självförsörjande på el och minska beroendet av elnätet.
Minska din miljöpåverkan genom att använda förnybar solenergi.
Potentiellt dra nytta av ekonomiska incitament såsom grönt avdrag.

Solceller har vanligtvis en livslängd på 30 till 40 år eller längre, och de flesta tillverkare erbjuder
garantier på minst 20 år. Under denna tid behåller solcellerna vanligtvis en betydande del av sin
ursprungliga effektivitet.

Solceller kräver minimalt underhåll. Det är bra att hålla panelerna rena från smuts och löv för att
säkerställa optimal prestanda. En regelbunden inspektion av systemet och övervakning av dess
prestanda är också rekommenderat.

Sparpotentialen varierar beroende på flera faktorer, inklusive solinstrålning, takets läge och lutning,
samt din energiförbrukning. Generellt sett kan solceller hjälpa dig att sänka dina elkostnader och
eventuellt generera överskottsel som kan säljas tillbaka till elnätet.

Storleken på solcellssystemet beror på din energiförbrukning och dina mål. Det är bäst att rådgöra
med en solcellsexpert för att utvärdera dina behov och dimensionera systemet på rätt sätt. Ofta är
det dock bättre att fylla taket så mycket som det går när du gör första installationen, detta med
anledning av att startkostnader för att sätta upp 10 st paneler är ungefär detsamma som att sätta upp
30 st. Man kan även planera för att förbrukningen höjs framöver, exempelvis om du kommer skaffa en elbil
i framtiden.

Solceller fungerar även i molnigt väder, men deras effektivitet kan vara lägre jämfört med soliga
dagar. De kan fortfarande generera elektricitet, men produktionen kan vara något reducerad under
regniga eller molniga perioder.

Generellt behövs inget bygglov för solceller. Dock behövs det alltid om du vill sätta upp paneler som
har en annan lutning än ditt tak, exempelvis om man vill ha högre lutande paneler på ett platt tak.
Vissa områden kan kräva bygglov eller anmälan till myndigheter, framförallt om du bor nära militära
anläggningar. Det är viktigt att kontrollera och följa lokala regler och föreskrifter.

Ja, solceller kan installeras på både sluttande tak och platta tak.

Kort svar, nej.
Installation av solceller kräver teknisk kunskap och erfarenhet för att säkerställa korrekt och säker
drift.
I Sverige får du dock göra vissa delar själv. Du får endast utföra arbete som inte rör electricitet, som
till exempel montera fästen på taket. Paneltaket kan dock inte hjälpa dig med installation om du vill
göra delar av arbetet själv, av den enkla anledningen att det påvekerar vilka garantier vi kan lämna.

Om du producerar mer el än du förbrukar kan överskottet skickas tillbaka till elnätet.Du kan få
ersättning från ditt elbolag för den el du säljer. Du behöver teckna ett “Produktionsavtal” för att få
denna ersättning. Det görs smidigast i samband med att installationen påbörjas.
Kontakta ditt elbolag för att få mer information om hur detta fungerar för just dig.

Ett solcellsbatteri, även känt som ett energilager eller batterilager, är en enhet som lagrar
överskottsel som genereras av solceller. Batteriet kan sedan användas för att förse hushållet med
elektricitet när solen inte är tillgänglig, såsom på kvällar.

Möjlighet att lagra överskottsel och använda den när solen inte är tillgänglig, vilket gör dig mer
självförsörjande på egenproducerad el. Minskar beroendet av elnätet och kan erbjuda backup-ström
vid strömavbrott. (För backup/off-grid krävs extra installation till ditt batteri.)
Optimerar användningen av egenproducerad solenergi och minskar den andel du säljer ut på elnätet
av överskottselen.
Möjliggör användning av solenergi även när solen gått ner.
Du blir mindre beroende av elpriser då du inte behöver köpa in el i samma utsträckning.
Genom att använda din egenproducerade el minskar belastningen på elnätet.
Vilken storlek på solcellsbatteri behöver jag?
Storleken på solcellsbatteriet beror på flera faktorer, inklusive ditt energiförbrukningsmönster,
önskad kapacitet för backup-ström och budget. En generell rekommendation är att om du har 10 kW
solcellsanläggning installerad, då bör du ha ca 10 kWh batteri.
En solcellsexpert kan hjälpa dig att dimensionera batteriet på rätt sätt baserat på dina behov.
Hur länge kan ett solcellsbatteri förse mitt hushåll med ström?
Batteriets kapacitet och hur länge det kan förse ditt hushåll med ström beror på flera faktorer,
inklusive batteriets kapacitet, ditt energiförbrukningsmönster och hur mycket solenergi som är
tillgänglig för laddning av batteriet.

Ja, det är möjligt att installera ett solcellsbatteri även om du redan har solceller installerade. Detta gör
det möjligt att lagra överskottsel från dina solceller för senare användning, istället för att sälja det
direkt till elnätet.

En laddbox för elbilar är en enhet som används för att ladda elbilar snabbt och säkert. Den är
installerad i ditt hem och ger dig möjlighet att ladda din elbil med högre effekt än en vanlig vägguttag.
En laddbox är en praktisk och effektiv lösning för att maximera laddhastigheten och bekvämligheten
för din elbil.

Snabbare laddningstider: En laddbox ger dig möjlighet att ladda din elbil snabbare än med en vanlig
vägguttag. Det sparar tid och ger dig mer flexibilitet i ditt dagliga användande av elbilen.
Säkerhet: Laddboxar är konstruerade med säkerhetsfunktioner för att skydda både fordonet och
användaren. De möter specifika säkerhetsstandarder för elbilsladdning och minimerar risken för
överhettning eller andra potentiella problem.
Smarta funktioner: Många laddboxar erbjuder smarta funktioner, såsom fjärrövervakning och
möjlighet till tidsstyrning av laddningen. Detta ger dig bättre kontroll över laddningsprocessen och
kan hjälpa dig att optimera energianvändningen.
Välja laddning: Du kan även i vissa laddboxar välja om du enbart vill ladda från din egenproducerade
solenergi eller från elnätet, samt vilka tider det ska laddas under dygnet.

Ja, en elektriker behöver genomföra installationen av laddboxen. En korrekt installation är viktig för
att säkerställa säkerheten och optimal prestanda hos både laddboxen och elbilen. Installationen görs
direkt i din elcentral och måste därför göras av en certifierad elektriker.

Finansiering