...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Så här fungerar solceller

Är solceller en bra investering?

Här kan du läsa mer om hur solceller fungerar. Vi reder också ut frågor kring att investera i solenergi.

Lönar det sig verkligen med solceller?

Ja! Det är lönsamt att investera i solenergi.
Så här fungerar solceller. Två faktorer bestämmer den ekonomiska lönsamheten, elpriset och priset på solceller. Solceller har sjunkit kraftigt i pris samtidigt som elpriset har stigit.

Solcellspanelerna levererar bra i minst 25 år och därefter sjunker effekten något. Det finns inga rörliga delar så de flesta räknar med en betydligt längre livslängd. Många av de första anläggningarna som sattes upp på 80-talet levererar fortfarande el nu 40 år senare.

Är det verkligen hållbart?

Solenergi är helt utan utsläpp och bidrar till en hållbar värld. Om den elen man sparar kommer från kärnkraft eller importeras minskar man faktiskt utsläpp av växthusgaser genom att använda solel.

Solcellspanelerna består till 99% av råmaterial som det finns gott om på jorden, sand och aluminium. Dagens solceller behöver dock en ytterst liten del silver och koppar, ädelmetaller som det är hård konkurrens om med kommande generationer. De små mängderna som behövs beräknas dock täckas av jordens tillgång i ca 1.000 år och kan återvinnas till 99%, således kan man utgå ifrån att kommande generationer skulle kunna använda samma teknik i ca 4 miljon år.

Radhus med solceller från Paneltaket
  • Hållbar energikälla
  • Sänker din elkostnad från dag ett
  • Du kan tjäna på att sälja el
  • Höga och osäkra elpriser ger dig mer förtjänst
  • Kort återbetalningstid för energiinvestering
Bildvisning på hur solceller fungerar

Så här fungerar solceller

Solceller (även kallade fotovoltaiska celler) omvandlar solenergi till el. När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Hur mycket el ger solpanelerna?

Så här fungerar solceller, en klar sommardag produceras de som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Solceller omvandlar cirka 20 % av den inkommande solenergin till elektricitet. Solpaneler kräver mycket lite underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver inte rengöras eftersom dess verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts.

Vad händer med överskottselen?

Så länge solen skiner på solpanelerna får du energi. När solen slutar lysa på panelerna slutar energiproduktionen. Solpaneler har ingen möjlighet att spara den el du inte använder, men du kan komplettera dina paneler med batterier för att ha energi även när solen gått ner. Du kan också sälja din överskottsel. Genom att mata in överskottselen på elnätet kan du sälja den till ett elbolag, som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder.