...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Bostadsrättsförening

Solceller till Bostadsrättsförening

Att installera solpaneler på er förening är både ekonomiskt och hållbart. Ni nyttjar solens energi och framställer er egen el samtidigt som ni minskar ert behov av att köpa in el.

Solceller för bostadsrättsföreningar

Under senare tid har vi märkt en betydligt större efterfrågan på solceller från bostadsrättsföreningar. Det tyder delvis på att ett långsiktigt tänk och planerande är igång. Det är glädjande, både för oss, för vår miljö och plånbok. Det vi redan vet är att solceller är en investering som snabbt betalar av sig. Men det finns fler positiva aspekter kopplat till solceller än så. I det längre perspektivet innebär det en lägre energikostnad och i det kortare perspektivet innebär det en direkt positiv effekt på miljön.

Bostadsrättsförening med solceller från Paneltaket

Tidigare projekt

Bostadsrättsförening i Malmö

Installation i Lund på papptak

Solceller till bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening i Falkenberg