...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Antalet solcellsinstallationer ökade enormt under 2016!

Solpaneler Villa

Energimyndigheten skriver i en av sina artiklar om hur solcellsmarknaden växer så det knakar. Vid årsskiftet hade antalet installationer ökat med 63% jämfört med föregående års solcellsutbyggnad.

Den privata elförbrukningen står för den främsta drivkraften av solcellsmarknadens expansion där en stor majoritet av alla solcellssystem idag installeras på bostadshus eller olika offentliga byggnader. Endast 6% av landets solcellskapacitet kommer från solcellsparker. Priset på solcellsinstallationer sjunker, särskilt i samband med installationer av större anläggningar som ett resultat av stordriftsfördelar. Inkluderat de nyligen slopade kraven på momsregistrering för privatkunder gör det därför både lönsammare och enklare att investera i solceller.


Priset på större solcellsparker ligger kring 9 200 kronor per kW samtidigt som ett villasystem går för runt 15 000 konor per kW (exklusive moms). För detta pris består själva solcellsmodellen av en tredjedel till halva delen av kostnaden medan resten delas upp på övriga kostnader, såsom installationsarbete och växelriktare. Priset på solcellsmodul påverkas till viss grad av importtullar, vilket exempelvis påverkar priset på import av kinesiska moduler. Förändrade tullregler av EU skulle alltså kunna ge billigare moduler och ett lägre totalpris för solceller.

 

Regelverken för solceller ska fortsätta att förenklas

Genom att fortsättningsvis förenkla regelverken och göra solcellers popularitet mer synlig, hoppas Energimyndigheten kunna stödja olika projekt för att öka den informationsspridning som finns om solceller och ta fram mer kunskap om dess utbyggnad. Ett nyligen avslutat projekt mellan Energimyndigheten och Energiforsk har till exempel undersökt hur solcellerna kan göras mer effektiva. Genom att bland annat tänka på hur solcellerna placeras i samband med snötäckning kan användaren minska de produktionsförluster som generellt sker under vinterhalvåret. För framtida forskningsmöjligheter öppnar Energimyndigheten upp nya ansökningar till sitt program inom solcessområdet ”El från solen” under vintern och våren.