...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Året som har gått för Paneltaket och solenergin

Martin Johnsson på tak som ska installeras med solceller.

Vi vill börja med att önska alla våra kunder, samarbetspartners, nära och kära en god fortsättningen med förhoppningar om en härlig start på 2019. Det föregångna året var minst sagt både intressant och spännande för solenergin och vår verksamhet på Paneltaket.

Det föregångna årets bedrifter och utmaningar

Väldigt mycket har hänt på ett år. Det pågående arbetet för en allt mer hållbar förnyelsebar energiförsörjning växer så det knakar. Vi har bland annat installerat totalt 1 000 kW, alltså 1 MW under just 2018, vilket ger en ungefärlig gemensam utvinning på 1 000 000 kWh för våra kunder. Solceller, batterier och datoriserade styrsystem utvecklas ständigt och blir både billigare och effektivare. Detta är något som gynnar både kunder, leverantörer och samhälle.

Även internt i vår verksamhet har mycket skett, där samarbeten och expansion varit i fokus. Vi har exempelvis öppnat upp två nya kontor, och fått tillskott i vår arbetsstyrka. Ett samarbete med Solgruppen Norden AB som primär installationspartner har också hunnits med. Detta ser vi som väldigt positivt för det kommande året. För att utöka vår verksamhets olika solenergitjänster har även Solar-Teknik blivit en del av oss. Solar-Teknik levererar främst solfångarpaket för villor, fritidshus och andra byggnader.

Samtidigt har externa faktorer i viss mån skapat frågetecken kring solenergins framtid i Sverige. Det som främst funnits i åtanke har varit regeringssituationen. Här har det bland annat funnits oroligheter kring solcellsbidraget fortsatta existens. Vad som här är viktigt och nämna är att priset för solceller, styrsystem och batterier minskat mångdubbelt de senaste tio åren. I samband med att utveckling för solenergiprodukter därför förbättras och priserna minskar sjunker behovet av ett faktiskt solcellsstöd!

Året som vi har framför oss

Vi ser därför väldigt positivt på det som komma ska och den tid vi har framför oss. Solenergibranschen i Sverige spås gå en växande marknad till mötes. Vi ser även hur elbilens utveckling blir allt mer påtaglig och hur priserna pressas ner till nivåer likt en del förbränningsbilar. Även behovet av energilagring ökar där en stor omställning av batterilagren kommit inom räckhåll. Här kan exempelvis batterilagring på både individnivå och hos kraftverken tänkas slå igenom i samband med att priserna sjunker. Nästa generation av mjukvaror i form av allt mer användarvänliga styrningsmedel för den privata solenergi utvecklas också. Här inkluderats exempelvis mer FreeWare, det vill säga gratisprogram men också enkla kraftfulla datorer som typen Raspberry PI. Dessa mer effektiva och ekonomiskt försvarbara styrningar via internet möjliggör enkel energioptimering och effektivisering för aktören. Produkter som rör den förnyelsebara energin och i synnerhet solenergi får alltså ta allt större plats i samhället och hos den vardagliga konsumenten.

Personligen vill vi fortsätta leverera helhetslösningar av våra produkter och tjänster med hög kvalitet. Vi vill fortsätta expandera vår verksamhet med högre installationsskapacitet och aktivitet. Vi vill också anställda fler hungriga och motiverade personer som vill arbeta i en expansiv bransch. Slutligen vill vi också fortsätta att ha väldigt kul på jobbet och motiveras och glädjas åt alla de vi hjälpt och hjälper med just solenergi. Vi välkomnar därför 2019 med öppna armar och hoppas att det blir ett spännande år med utmaningar, aktivitet och glädje.

 

Summering av det föregångna och det kommande året

  • Paneltaket har installerat totalt 1000 kW under 2018. Detta har givit en  utvinning på 1 000 000 kWh.
  • Två nya kontor har öppnats upp och det har skett tillskott i arbetsstyrkan.
  • Ett samarbete med Solgruppen Norden AB  och en sammanslagning med Solar-Teknik har blivit verklighet.
  • Solcellers, batteriers och styrsystems pris har minskat 10 gånger de senaste tio åren, detta gör solcellsstöd mindre relevant.
  • Solcellsbranschen spås ha en extremt växande marknad i Sverige trots solcellsstödet är osäkert.
  • Elbilens utveckling förbättras och är snart i samma prisklass som förbränningsbilar.
  • Användarvänliga styrningsmedel för privat bruk utvecklas allt mer.
  • Paneltakets mål för det kommande året är dubbla antalet kW gentemot 2018, högre aktivitet och fler anställda.
  • Målet är också att fortsätta ha roligt på jobbet och hjälpa fler till en mer förnyelsebar energiförsörjning!Paneltaket logo