...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Ett ökat solcellsstöd från och med årsskiftet!

Okat bidrag solpaneler

Regeringen föreslog i sin budget för 2018 en ökning av det nuvarande solcellsstödet från 20 – 30 %. Genom riksdagens beslutande att godkänna detta förslag innebär det en förnyad budgetstorlek för solceller på 915 miljoner kronor per år fram till 2020. Redan under hösten 2017 har det skett ett tillförande av 200 miljoner till solcellsbudgeten, där det sedan under de kommande två åren kommer att ske en ökning på ungefär 525 miljoner kronor per år.

Aktuella aktörer

Hjälpen kommer att riktas till flera typer av aktörer som är aktuella på solcellsmarknaden, allt från privatpersoner till organisationer och företag. Det ökade intresset för solcellsenergi har därför skapat köer av företag och privatpersoner som vill ta del av stödet. Tack vare godkännandet av budgetförslaget kommer de 5000 som står i kö att kunna ta del av det stöd som ges redan i år. Nästa år beräknar man att i snitt 12 000 hushåll kommer att kunna få hjälp utav solcellsstödets resurser. Beslutet innefattar rent praktiskt att olika solcellsaktörer kommer att få 30 % av sina solcellsinstallationskostnader finansierade av de statliga extrainsatta resurserna. Om en privat solcellsinstallation av en villa exempelvis kostar runt 150 000 kronor så kommer cirka 40 000 av dessa att betalas genom stödet.

Framtida visioner

Klimatministern, Isabella Lövin (MP) menar att regeringen har satt som mål att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria länder. Därav blir det ökade solcellsstödet ett verktyg för att göra miljövänliga lösningarna mer ekonomiskt hållbara för landets medborgare. Isabella Lövin menar vidare att ifall den gröna omställningen ska kunna få någon effekt, så måste en större del av det svenska folket faktiskt ha råd att ta del av förändringen, något som statliga subventioner kan hjälpa till med. Regeringens avsatta solenergimedel ska därmed förhoppningsvis bidra till en näringslivsutveckling inom energiteknikområdet och en mer hållbar energianvändning.

Källhänvisning
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/regeringen-planerar-hoja-solcellsstodet-till-30-procent-fran-arsskiftet/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/bidragen-till-solceller-hojs/

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/investeringsstod/

http://bengtsvillablogg.info/tag/investeringsstod/