...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Företag sänker sina elkostnader: ”Besparingar från första dagen”

Solceller batterier

Skyhöga elpriser har slagit hårt mot Sveriges entreprenörer de senaste åren. Nu väljer allt fler företag att installera solceller via leasing för att minska energikostnaderna – och samtidigt bevara likviditeten. I många fall blir det en besparing redan från första dagen.

Förra vinterns elprischock ligger fortfarande färskt i minnet hos många svenska företagare. Till Paneltaket AB – en helhets leverantör inom solenergi, laddning och lagring för fastighetsägare och företagare – kommer det allt fler förfrågningar från kunder som vill hitta nya lösningar för att minska sitt energiberoende och sänka driftskostnaderna.

Men den initiala investeringskostnaden kan verka avskräckande, då man i lågkonjunkturen vill skydda företagets likviditet så gott det går. Därför väljer allt fler att installera solceller via de leasing lösningar som Paneltaket AB erbjuder, i samarbete med Nordic Finance, DLL eller MyMoney.

Fördelar med leasingavtal

“Alla medvetna företag jobbar idag mot hållbarhetsmål, men att lägga en klumpsumma på solceller har blivit ett hinder för många. Där ser vi stora fördelar med ett leasingavtal, då företag kan ta kostnaden på driften istället för på sin investeringsbudget. För de som vill driva en hållbar omställning innebär leasingen nya möjligheter”, berättar Martin Johnsson.

Läs mer om Paneltaket AB

Paneltaket AB kan idag erbjuda en av de mest omfattande lösningarna på marknaden, från solceller till laddstolpar och batterier. Kunderna får därmed hjälp med allt från projektering till installation och service.

“Alla företag har unika behov och vi gör en kalkyl för varje enskilt fall. Oftast vill företagen investera i solceller för att sänka sina energikostnader. Om det sedan går att koppla på en lagring kan kalkylen bli väldigt bra, då man kan utnyttja batteriet som ett stöd för elnätet och få betalt för det.”

De som anlitar Paneltaket AB kan vara trygga i att alla produkter har tagits fram på ett bra sätt med väl beprövade processer och erfaranhet.

“För oss är det viktigt att alla underleverantörer granskas av en extern part, och att produktionen sker på ett bra sätt. Vi skulle aldrig göra affärer med någon som inte lever upp till våra krav.”

Att ekonomin har vänt till en lågkonjunktur det senaste året har enligt oss inte påverkat företagens intresse för solceller, då många ser investeringen ur ett längre perspektiv. “Vi ser en fortsatt hög efterfrågan då solcellerna kan generera en långsiktig besparing i form av sänkta energikostnader. Livslängden på våra produkter är 40-50 år och att kunna sänka utgifterna under en sådan lång period är något som lockar många.”

Fakta: Fördelar med att leasa solceller till företaget

  • Det är oftast ingen startkostnad inblandad
  • Ditt företag bibehåller sin kassalikviditet och sparar kreditutrymmet hos banken
  • Hela månadskostnaden är skattemässigt avdragsgill
  • Ditt företag behåller sitt rörelsekapital och det finns möjligheten att finansiera upp till 100 % av investeringen
  • Efter finansieringsperiodens slut äger kunden rätt att lösa objektet till det förutbestämda restvärdet