...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Förhöjt solcellsstöd och svenskt väder optimalt för solel!

Bilden visar solceller

SvD med flera skriver hur regeringen nu tillsätter 170 miljoner kronor extra till solcellsstöd i vårbudgeten för 2018. I samband med detta skriver EON även om hur ny forskning visar på att Sverige har ideala väderförhållanden för produktion av just solel.

Effekterna av solcellsstöd

Installationer av solceller och dess popularitet växer så att det knakar. Genom det ytterligare tillskottet som regeringen nu presenterade uppgår den totala investeringen av solcellsstöd till nästan 1,1 miljard kronor för 2018. Per Bolund, biträdande finansminister menar på att många människor faktiskt vill göra flitiga och aktiva insatser i att ställa om till förnyelsebar energi. Detta kan exemplifieras med de köer av intresserade aktörer som solcellsstödet skapat. De ökade investeringarna under 2017 och nu 2018 har vidare gjort att köerna minskat. De minskade köer tenderar därmed att göra solcellsinstallationer mera attraktivt. Det har även visat sig att solceller är just något som en stor del av bostadsrättsägare gärna betalar extra för vilket glädjer Paneltaket.

Väderförhållanden och solelproduktion

Något som går hand i hand med  investeringarna som görs i solenergin är den nyligen framtagna forskningen om vårt klimat. Det norska forskningsinstitutet SINTEF har kunnat visa på att vårt relativt milda svenska klimat är suveränt för solelproduktion. Det som kunde identifieras var att solceller producerar mest el i kallare miljöer. Det varmare klimatet tenderar att påverka cellerna negativt och öka riskerna för energiläckage. Vad som dessutom kunde urskiljas var att snön under vinterhalvåret gör solstrålningen väldigt intensiv när solen reflekteras i snön. Således behöver inte de långa vintrarna skapa någon negativ effekt på elproduktionen.

Investeringstillskottet tillsammans med den nya framtagna forskningen kommer därmed att skapa ännu ett intryck på den förnyelsebara energin och dess utveckling framåt. För precis som Per Bolund sa så kan klimatet inte vänta. Det är därför avgörande att miljöinvesteringarna görs så fort och effektivt som möjligt. Här spelar solenergin en enormt viktig roll i framtidens energisystem. Därav kommer den också fortsätta att vara en central del utav de hållbarhetsinvesteringar som sker.

https://www.svd.se/regeringen-vill-oka-stodet-till-solceller

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/utokat-solcellsstod-i-regeringens-varbudget/

https://www.eon.se/privat/for-hemmet/solceller/varforsolceller/ny-forskning-visar–svenskt-klimat-perfekt-foer-solceller.html?utm_medium=PaidSocial&utm_source=Facebook&utm_campaign=solen_awareness_w14&utm_content=linkad_solen_awareness_w14_nyforskning&utm_term=interest_solen_awareness_w14_linkclicks&utm_id=5ac63d3dc7e28c56a24572b7

http://www.unt.se/bostadsguiden/gym-och-solceller-toppar-onskelistan-4959578.aspxPaneltaket logo