...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Innovativa lösningar som gör expandering av solenergin mer möjlig!

Allt fler världsledande företag och aktörer hittar ständigt nya sätt att implementera och expandera den förnyelsebara solenergin genom smarta idéer och innovationer!

Lösningar för solenergin

Inte minst i bilindustrin ser Paneltaket att exempelvis sydkoreanska Hyundaigruppen börjat titta på möjligheten att sälja bilar med solceller på. Installationerna kommer att finnas som ett slags tillval för kunderna, där installationer sker på fordonets motorhuvud eller tak. Lösningar är tänkta att byggas som tre olika varianter kopplat till biltyp; fossilfri, hybrid eller fullt eldriven. På detta sätt kan bilägaren ladda en del av sina egna batterier och därmed slippa att ständigt ta sig till en laddningscentral. Bilägaren laddar sedan det återstående delen av batteriet hemma via sin personliga laddningsstolpe.

Även andra aktörer inom bilindustrin såsom Sono Motors och Toyota har också evaluerat möjligheten att utveckla redan miljövänliga bilar med solceller. Denna utveckling kan därför ses som ett positivt steg för mer klimatsmarta bilar. Likt Jeong- Gil Park, ledare för Hyundaigruppen sa så kommer vi skifta från att passivt konsumera energi till lösningar som aktivt genererar energi. Vidare menar gruppledaren hur det kommer sker ett paradigmskifte där vi går från energikonsument till energiproducent.

Fler smarta idéer för solenergin

Vidare ser Paneltaket mer smarta solcellslösningar på marknaden med utvecklingen och expanderingen av flytande solpaneler. Tekniken har främst kommit att växa på den asiatiska marknaden. Här står de asiatiska aktörerna för nästan hälften av världens flytande solcellsproduktion. Projekten är planerade till områdenas olika typer av dammar och mindre vattenreservat. Här styrs och kontrolleras produktionen och panelerna enklare.

Anläggningarna kräver samtidigt stora investeringar med generellt högre installationskostnader än traditionella solcellsanläggningar. Analytikerna menar dock på att de högre kostnaderna mäts upp av allt mer effektiva solpaneler. Eftersom panelerna flyter på vatten blir de helt enkelt effektivare där det kylande vatten bidrar till att minska förluster av energi i form av värme. Dessutom är kostnaderna för nuvarande endast ett teknikmässigt problem. En teknisk utveckling av de flytande panelerna kan därför tänkas lösa kostnadssituationen, där kostnaderna snart kan likställas med landbaserade system.

Framtiden för systemet med flytande solceller har alltså en stor potential. Världsbanken beskriver exempelvis hur mark är en bristvara och hur elnäten är svaga. De stora landområden med vatten som täcker vårt jordklot bör därför ses som en resurs. Här finns det stor potential för fortsatt expandering av solenergin. För att lyckas med detta behöver fler se fördelarna med denna typen av system och våga investera i dess framtid. De gröna innovationerna skapar bättre förutsättningar för en allt mer förnyelsebar energiförsörjning!

 

Källhänvisning

https://www.nyteknik.se/fordon/solcellerna-ger-tre-mil-da-lanseras-tyska-elbilen

https://www.nyteknik.se/energi/flytande-solpaneler-ar-pa-frammarsch-i-varlden

https://www.nyteknik.se/fordon/hyundai-och-kia-ska-borja-salja-bilar-med-inbyggda-solpanelerPaneltaket logo