...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Investeringar inom förnybar energi ökar

Älvstranden

Förnybar energi ökar

Andelen investeringar av förnybar energi i Sverige ökade från 54,2 procent under 2017 till 54,6 procent under 2018. Detta är den högsta andelen hittills. Ökningen beror främst på en större användning av förnybara bränslen i transportsektorn samt en ökad vindkraftsproduktion. Det visar den senaste rapporten från Energimyndigheten.

2020 inleds med ovanligt låga elpriser – passa på att investera i förnybar energi

2020s milda, blöta och blåsiga väder  har gjort att elpriset  har sjunkit. Just nu ligger priset under 30 öre per kWh på den nordiska elbörsen. Detta är 25 procent lägre än snittet för årstiden – trots att Ringhals 2 har avvecklats. I fjol låg elpriset över 50 öre per kWh enligt en rapport från elbolaget Bixia.

Solcellsstödet snart slut för 2020

Solelsboomen fortsätter. Vi kan se att antalet anläggningar har ökat med nästan 80 procent det senaste året. Därtill skjuter Regeringen till 300 miljoner kronor i solcellsstöd för att korta de långa köerna till solcellsbidraget.

Det är dock inte beslutat att stödet är över. Vi på Paneltaket AB anser att det endast är ett sätt för media att skrämmas och rikta innehållet. Solceller är sanslöst lönsamt även utan bidrag. Bidrag ska därför endast ses som en bonus.

Referenser

https://www.vindkraftsnyheter.se/20200109/5932/2020-inleds-med-ovanligt-laga-elpriser

https://www.vindkraftsnyheter.se/20200115/5934/andelen-fornybar-energi-okar

https://www.di.se/nyheter/solcellspengarna-slut-om-nagra-veckor/