...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Konstgjord molekyl för lagring av solenergi!

Nyteknik med flera skriver hur forskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg har tagit fram en konstgjord molekyl för lagring av solenergi.

Molekyl för energilagring

Den molekyl som används har namnet norbornadien och är en typ av vätska. Forskarna har modifierat den konstgjorda molekylen vilket gör att den förändras vid just exponering av solljus. Här bryts molekylens dubbelbindningar ner till plats för enkelbindningar. Detta gör att energi sedan kan lagras i kemisk form i molekylen. Samtidigt menar de på att arbetet med att identifiera alternativa metoder för solenergilagring påbörjades redan i början av 2010-talet. År 2013 kunde forskarna lagra energi i det kostsamma ämnet rutenium. Men norbornadien blev nu istället en mer ekonomisk försvarbar kolbaserad molekyl.

Norbornadien kan vidare lagra energi från solljuset i rumstemperatur och kräver ingen utrymmeskrävande isolering. Vätskan har dessutom möjlighet att lagra energi under en lång tid och tar väldigt lite plats. Energin frigörs genom en katalysator, där processen blir omvänd och värmen lösgörs. När molekylen frigjorts sin värme återgår den till ursprunglig form. Detta gör att molekylen kan återanvändas flera gånger. Genom att energi lagras i vätska, kan molekylen och dess energi också på ett enkelt och logistikmässigt effektivt sätt transporteras och sparas i den miljö där den behövs.

Potential för konstgjord molekyl

Molekylen har testats ihop med solfångare, där 1,1 % av solenergin som togs tillvara av solfångarna kunde lagras i molekylerna. Detta kan låta som en väldigt liten andel, men det är en ökning från 0,1 % för fyra år sedan. Lagringsmöjligheten har alltså under denna period ökat med 100 gånger. Att därför fortsätta utveckla molekyltekniken kan ge allt större lagringspotential i framtiden. Kasper Moth-Poulsen, forskare på Chalmers menar dessutom på att det körts 140 stycken energilagrings-cykler utan att material förlorats eller degradering av molekylen skett.

Samtidigt menar han på att det lär ta några år innan privatpersoner kan dra nytta av tekniken. Det krävs mer forskning på tekniken och teknologin måste fungera helt rätt innan den implementeras på hustak. Paneltaket ser därför norbornadien-molekylen fortsatta utveckling som en intressant väg att följa. Potentiella framtida tekniker banar redan nu vägen för goda investeringar. Desto fler möjligheter och tekniker som på effektivt och enkelt sätt kan lagra solenergi, desto mer kan solenergi också implementeras som en allt mer central aktör i den allmänna energikonsumtionen.

Källhänvisning

https://www.nyteknik.se/energi/konstgjord-molekyl-lagrar-solenergi-i-flytande-form-6834846

https://www.nyteknik.se/premium/ny-teknik-kan-lagra-solenergi-i-18-ar-6934743

https://www.dalakraft.se/nyhetsbrev/supermolekylen-som-lagrar-solenergiPaneltaket logo