...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Obligatoriskt solcellskrav i Kalifornien!

bilden visar sol över moln och berg

Delstaten Kalifornien i USA gör det obligatoriskt med solpaneler på nybyggda villor och lägenhetskomplex med upp till tre våningar från och med 2020.

Hur solceller blev obligatoriskt

Delstatens energikommission röstade igenom nya bestämmelser där installation av solpaneler blev obligatoriskt på nybyggda villor och hus. Reglerna kommer att gälla för byggnader upp till tre våningar som planeras att byggas från och med 2020. Utgångspunkten var först att lagstifta så att alla byggnader blev självförsörjande med solenergi. Kravet slopades dock av den enkla anledningen att solpanelerna inte skulle klara energibehovet nattetid. Istället införde Kalifornien ett system där husbyggare kan installera mindre typer av solpaneler under förutsättningarna att de samtidigt monterar någon form av batterilösning likt Teslas Powerwall-batterier. Därav kan solcellsanvändarna i regionen bli allt mindre beroende av det allmänna elnätet.

Obligatoriskt solcellskrav och investeringsmöjligheter

Den amerikanska delstaten beräknar dock att bostadskostnaden för de nya bostäderna kommer att öka, någonstans mellan 25–30 000 dollar. Detta inkluderar främst solpanelerna men också allt mer isolering och energieffektiva fönster. Samtidigt finns det rikligt med möjligheter för att inte göra de nya bostadsköparna besvikna. Delstaten har nämligen också beräknat fram att bostadsköparen kan spara upp till 60 000 dollar i minskade drivkostnader över en 25 års-period. Därmed får bostadsköparen en möjlighet att dubbla avkastningen på den extrainvestering som sker vid bostadsköp med solpaneler. Abigail Ross Hopper, Greentech Media menar därför på att bostadsköparna snart kommer betrakta solceller som en lika naturlig del av bostadsköpet som ventilationssystem eller fönster.

Kalifornien är därmed en av de första aktörerna att rent juridiskt stifta lagar kopplat till krav om solceller på byggnader. Delstaten har generellt sätt under en lång tid varit i framkanten för teknologisk utveckling och förnyelsebar energi. För att dra en jämförande parallell så genereras ca 16 procent av Kaliforniens el från solenergi, motsvarande siffra i Sverige är 0,1 procent. Delstaten tar därmed ännu ett jättekliv i framkanten för den förnyelsebara energin. Lagändringens effekter skapar förhoppningsvis dessutom en allt mer reell spridning bland andra nationella och internationella aktörer.

Källhänvisning

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/solpaneler-krav-for-alla-nya-hus-i-kalifornien

https://www.etc.se/klimat/kalifornien-forst-med-solcellskrav-pa-bostader

https://www.nyteknik.se/energi/kalifornien-gor-det-obligatoriskt-med-solceller-pa-nybyggen-6913168

Paneltaket logo