...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Solel – en smart investering!

solpaneler

Rusar mot nästa drömgräns – så mycket är solmarknaden värd

De senaste åren har privatpersoner, företag och offentlig sektor i Sverige börjat satsa på solel, vilket satt ordentlig fart på tillväxten. Den installerade effekten av solceller ökade i fjol med 78 procent enligt Energimyndigheten.

”Tillväxten fortsätter vara stark men sannolikt blir takten lägre i år, gissningsvis runt 30-40 procent. Anledningen är främst den stora politiska osäkerheten runt solstödet, där investeringsstödet sänkts från 30 till 20 procent, och att det är oklart hur långt stödpengarna räcker”, säger Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Solel ökar värdet på din bostad med 14 procent

Solceller ökar värdet på din bostad vid försäljning. Paneltaket får bekräftelse på sina tankar på nedanstående undersökning.

Att sälja sin bostad är en stor affär på många sätt. Nu visar en ny svensk studie att solcellsinstallationer i hemmet ökar värdet på din bostad vid försäljning.

– Resultatet visar att solceller har en positiv påverkan på huspriser. En säker investering, vilket är kul för våra kunder om man är intresserad av det, säger Tom Douglas, analysansvarig för kundnära energilösningar på Vattenfall.

Fortsätter växa med solel

”Svenska solenergimarknaden kommer sannolikt att passera åtminstone fem miljarder kronor under nästa år. Men Sverige ligger fortsatt långt efter jämförbara länder som Danmark och Tyskland när det gäller solenergi och på sikt är potentialen mångdubbelt större.”

 

Referenser

www.paneltaket.se/nyheter

https://www.di.se/nyheter/rusar-mot-nasta-dromgrans-sa-mycket-ar-solmarknaden-vard/