...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Saharaöknen: en potential för förnyelsebar energi!

Nyteknik med flera skriver hur Saharaöknen och andra regioner i exempelvis Afrika har potentialen att generera stora mängder energi till världen via sol-och vindkraft.

Att ett gap efter en nedmontering av kärnkraften, fossila bränslen och andra mer traditionella energislag måste fyllas med något nytt är ganska självklart. Det som främst varit på tapeten är en fortsatt utveckling av våra förnyelsebara energislag, sol, vatten och vind. En expanderingsmöjlighet som många ser som både realistisk och nödvändig är därför exempelvis utbyggnaden av solenergiparker i Saharaöknen.

Saharaöknen och dess geografiska potential

Det finns ungefär tillgängliga arealer på 3,49 miljoner kvadratkilometer i Nordafrika som kan användas till förnyelsebar energi. Med en relativt hög utnyttjandegrad av dessa områden med solpaneler skulle det därför i teorin gå att producera vår världs elkonsumtion. Exempelvis beskrivs det hur solenergin i detta sammanhang kommer att generera energi från termiska anläggningar där solljuset reflekteras av just speglar. Värmen används sedan för att driva en turbin. Här gör energin vatten till ånga som driver turbinen.

Förutom den enorma potential som solenergin får på makronivå i Sahararegionen så sker även förändringar mer regionalt. Exempelvis investerar nu Sida (styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) 500 miljoner över fem år för att satsa på solenergin söder om Sahara. Projektet största fokus blir småskalig utveckling av just solceller för privat bruk. På detta sätt blir solenergin ett verktyg för att ta folk ur fattigdom. Solcellerna gör det också enklare för folk i regionen att göra saker som vi i väst tar för givet. Detta inkluderar exempelvis läsa läxor, ladda telefonen eller förmågan att faktiskt driva butiker och småföretag, där el krävs. Genom denna typen av investeringar kan regionen därför utvecklas utan ett riktigt elnät.

Utmaningar och hinder

Samtidigt är dessa typer av investeringar självklart inte smärtfria. Även om det finns stora arealer av mark att faktiskt installera sol-parker på så har öknen en infrastrukturell utmaning. Det är helt enkelt svårt att lagra och transportera dessa stora mängder energi till resten av världen. Dessutom finns det en problematik med att frakta energi i en region med en historia av instabilitet. Som det beskrivs, så finns det vissa risker med att exempelvis dra en likströmspipeline igenom Libyen. Därför bör eventuella transporter av energin istället gå via mer etablerade och stabila områden. Det gäller också att projekten får de resurser, humankapital och andra typer av bistånd som krävs för att genomföra denna typen av fullskaliga infrastrukturella förändringar.

Oavsett de utmaningar och förutsättningar som existerar så vet vi att det finns en stor potential för solenergin att expanderas och frodas. Att allt fler dessutom kan gå ur fattigdom som ett resultat av en ökad solenergi visar också på energiformens framtida relevans. För oss på Paneltaket ser vi det därför som både roligt och intressant att det sker utveckling och investeringar i solenergi på allt fler områden i världen. Det gör ens arbete så mycket roligare att vara en del av någonting större. Här arbetar vi alla mot det gemensamma målet om en mer hållbar planet.

Källhänvisning

https://www.nyteknik.se/energi/sahara-kan-bli-gronare-med-sol-och-vindkraft

https://www.nyteknik.se/energi/sida-storsatsar-pa-smaskalig-el-ska-hjalpa-manniskor-ur-fattigdom

https://www.metro.se/artikel/ja-solelen-skulle-r%C3%A4cka-f%C3%B6r-att-f%C3%B6rs%C3%B6rja-jorden-xr

https://www.nyteknik.se/energi/sa-ger-sahara-energi-6404390

 

Paneltaket logo

paneltaket logotyp

Hör av dig så berättar vi gära mer!

Din intresseanmälan är självklart kostnadsfri och inte bindande.
Vi går igenom ditt behov och dina förutsättningar för att kunna ta fram ett skräddarsytt förslag.

Fler spännande nyheter

XOLTA batteri i drift

XOLTA BAT-80

I den spännande världen av energilagringssystem introducerar XOLTA stolt BAT-80, ett skalbart energilagringssystem. Få den kostnadseffektivitet du önskar med den flexibilitet du behöver. BAT-80 är idealiskt för kommersiella och industriella tillämpningar, mikronät och stöd för elnätet, såväl som stora bostadsbyggnader.

Läs mer »
Xolta 10kWh monterat i ett garage

XOLTA Villabatteri

I den ständigt föränderliga världen av förnybar energi presenterar den danska batteriinnovatören XOLTA stolt sina senaste underverk – BAT-5 och BAT-10. Dessa är designade för att omdefiniera landskapet för solbatteriteknologi för privata hem, mindre företag och bostadsföreningar.

Läs mer »
Xolta batterier

XOLTA batterier

Batterierna lär sig hur användaren hanterar sin förbrukning. Eftersom att batteriet också styr i- och urladdning efter spotprisvariationer och väderprognoser ser de till att laddnings- och urladdningscyklerna blir så kostnadseffektiva som möjligt.

Läs mer »
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.