...
4,6 Google recensioner
4.6/5

SolarEdge – växelriktare för säkra och effektiva solpaneler!

Växelriktare av typen SolarEdge har genom dess finess blivit allt vanligare vid installationer av solpaneler. Även vi på Paneltaket är certifierade installatör och använder därför tekniken vid våra solpanelsinstallationer!

SolarEdge- Växelriktare i praktiken

Ur ett teoripraktiskt perspektiv kan SolarEdge-systemet beskrivas utifrån tre delar. Växelriktaren i systemet ska likt andra växelriktare omvandla likström från solpanelerna till växelström. Växelriktaren är liten och estetisk då den endast sköter själva omvandlingen av strömmen. Denna del kan därför kallas för en omvandlare eller inverter. Resterande viktiga funktioner sköts av systemet andra del, kraftoptimeraren. Optimeraren installeras för att hantera de olika solcellerna individuellt. Optimeraren är därför till för att individuellt styra solceller att fungera optimalt. Detta gör att solcellerna också agerar utifrån dess individuella förutsättningar och inte störs av de andra solcellernas förhållanden. Optimeraren fungerar också som en säkerhetsåtgärd, där den automatisk stänger ner cellerna vid olika nödsituationer samt gör att det endast är 1 Volt i slingan vilket skapar säkerhet för alla handhavare.

Slutligen bidrar optimerarna med ständig information till aktören om de individuella solcellernas elproduktion. Optimeraren skapar därför goda förutsättningar för systemet tredje del, kontrollsystemet. Kontrolleringen kan ske i vilken digital apparat som helst, där SolarEdge kopplas via en app till det trådlösa nätverket. Här kan sedan aktören mäta och se sin egen el-produktion, identifiera eventuella problem och skaffa sig en god överblick över sitt system.  För att systemet ska fungera optimalt måste alltså aktören använda sig av både omvandlaren och optimeraren. Här finns kontrollsystemet sedan med för en mer översiktlig effekt.

SolarEdge kontra traditionella system

SolarEdge- systemets främsta fördel ur ett elproduktionsperspektiv är dock dess anpassning till den individuella solcellen. I traditionella solpanelssystem brukar växelriktaren beskrivas som ”hur den aldrig är starkare än panelens svagaste länk.” Detta innebär att den svagaste länken i solcellskedjan skapar en negativ skaleffektiv på resterande delen av panelen. Självklart finns det olika anledningarna till att en viss solcell kanske inte når upp till samma kapacitet som sina närliggande grannar. Det kan bero på exempelvis externa faktorer såsom smuts, snö, skugga med mera.

Vad SolarEdge-tekniken därför gör är att hantera varje solcell individuellt i panelen. Den fungerar därför inte som en optimerare åt bara panelen som helhet utan också som en optimerare till varje liten del i kedjan. Detta innebär att bristande sol till specifika solceller inte får någon negativ effekt på resterande panel. SolarEdge blir därför väldigt effektiv i exempelvis skogsområden, där delar av hustaket kan vara skuggad under delar av dagen eller skuggan utav en flaggstång ifrån grannen.

I jämförelse med traditionella solceller blir säkerhetsskillnaderna också stora. En vanlig solpanel är energifylld och innehåller stora mängder volt när solen fortfarande tittar fram. Det SolarEdge- systemet gör, är att helt stänga av sig när optimeraren eller nätet av avstängt. Detta gör att ett skydd byggs för både eventuella installatörer, brandmän och fasaden.

Solaredge ifrån Paneltaket är även mycket kostnadseffektivt då solaredge växelriktare är ibland halva kostnaden till skillnad ifrån traditionella system vilket gör att om man investerar i växelriktare med optimerare ifrån Paneltaket och Solaredge får man mer för pengarna.

SolarEdge som en ständigt pågående process

Vi på Paneltaket är därför glada över att vara certifierade installatör och användare av detta system. Med SolarEdge kan vi generera effektivare, säkrare och bättre anläggningar till våra kunder som får helintegrerade system med installation, kontroll och starka optimerade solceller. SolarEdge är också ett system som är under ständig utveckling. Detta gör att nya och mer moderna funktioner ständigt tillkommer som kan förbättra och effektivisera våra solenergiprodukter. Vi är därför väldigt måna om att hänga med i SolarEdges utveckling för att hitta användbara och moderna lösningar till våra kunders behov!

Paneltaket logo