...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Solceller är en ekonomisk hållbar lågriskinvestering!

Bilden visar en hand som håller i vårt jordklot.

Nyteknik och Göteborgsposten med flera skriver i vars sin artikel om hur solceller är en lågriskinvestering jämfört med andra typer av kapitalplaceringar.

Solceller som lågriskinvestering

Alvar Palm, projektledare för insatsprojektet ”Solel” menar på att solceller är en väldigt välbeprövade och driftssäker teknik som sällan ställer till med problem. De flesta solcellspaneler håller hög kvalitet och liknar varandra, vilket gör att de också tenderar att prestera relativt lika. Alvar Palm menar utöver detta på att de flesta tak är indirekt anpassade för solceller. Detta gör att ytterligare bostadsinvesteringar inte behöver göras och solcellerna ökar därmed istället värdet på bostaden.

Solceller i relation till andra kapitalsatsningar

Paneltaket tycker en solcellsinvestering därför också användas som ett perfekt alternativ till att sätta sitt kapital i exempelvis fonder. För med solcellerna genereras en stabil avkastning som skapar en förminskning av aktörens boendekostnader respektive ökar dennes intäkter genom försäljning av eventuellt producerat överskott. Att investera i solceller istället för fondsparande innebär att solcellsinvesteraren slipper bankens egna procentuella avkastningskrav och risken för att fondernas värdeökning inte går som planerat. En noterad fördel här är också att elbolagen är skyldiga att ta emot överskottsel. Genom att ha rätten på sin sida försäkrar solcellsaktören därför de långsiktiga intäkterna av överskotten.

Solcellernas avkastningshastighet

Solcellernas långsiktiga avkastning kan därmed ses som extremt hygglig för den minimala risk som tas enligt Paneltaket. Återbetalningstiden utav solcellerna med en inräknad kalkylränta ligger generellt sett på 9-13 år. I relation till solcellers genomsnittliga ekonomiska livslängd som befinner sig kring 30 årsstrecket, blir avkastningen väldigt bra, därefter är det inte mycket som tyder på att solcellernas generella livslängd skulle vara under 50 år vilket ger många år med egenproducerad el. I praktiken innebär detta att det blir plus i kassan från första produktionsdagen ifall panelen är finansierad direkt eller via exempelvis huslån.

Att veta var ens kapital ska placeras för att ge avkastning kan vara svårt att förutspå. Vad som dock kan sägas är att solceller är och med största sannolikhet förblir en hållbar lågriskinvestering. En solcellsinvestering kommer därmed gynna aktören och ge en kontinuerlig säker och trygg kapitalplacering i jämförelse med fonder, börsen eller andra ibland mer osäkra kapitalinvesteringsalternativ och är enligt Paneltaket och många andra bevisligen en av de säkraste och bästa investeringar man kan göra.

Referenser

http://www.gp.se/ekonomi/solenergi-kan-l%C3%B6na-sig-b%C3%A4ttre-%C3%A4n-ditt-sparkonto-1.7398

https://www.nyteknik.se/opinion/jamfort-med-borsen-ar-solcellerna-en-lagriskare-6893233

https://www.etc.se/ekonomi/solceller-en-mycket-battre-affar-att-spara-i-fonder

https://www.va.se/nyheter/2017/10/26/investera-hallbart—forse-varlden-med-solenergi-owilli/Paneltaket logo