...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Solceller blir allt billigare!

fordubblat elpris i framtiden

Aftonbladet, Tidningensyre och Mestmotor skriver i var sin artikel om hur solenergin blir en allt mer långsiktigt lönsam investering. De skriver dessutom om hur solenergin banar vägen för det pågående arbetet mot ett förnyelsebart fossilfritt samhälle.

Hur intresset för solceller ökar

I blandannat Göteborg har allt fler planer på investeringar inom solenergin bland privatpersoner och det kommunala varit uppe på tapeten. Detta är främst efter staden hamnade på plats 200 i förra årets solcellstopplista. Göteborgs Energi visar tillexempel på att många privatpersoner ter sig positiva till att äga andelar i olika kommunala solenergiparker eller att investera helt privat. Det nyligen förändrande solcellsbidraget som stigit från 20 till 30 % tillsammans med förväntningar på förhöjda elpriser har varit starkt bidragande faktorer till det ökade intresset.

Tre ingenjörer från Chalmers universitet har därför startat en neutral internetsajt (solcellskollen.se). Här försöker de minska det tidigare kunskapsgap om solenergi som generellt har funnits mellan företag och privata konsumenter. via sidan kan konsumenterna räkna på sin egen sol-el och därmed hitta rätt typ av leverantör. Förhoppningarna har vidare blivit att skapa olika typer av nätverk för just solenergis-konsumenter. På dessa plattformer kan konsumenterna ge varandra olika typer av tips. De kan också skriva kommentarer och referenser om solcellerna för att skapa en sorts gemenskap kring den förnyelsebara energin. Ett exempel på detta är Hisingens solenergiprojekt där grannskapet tillsammans investerar i solenergi, vilket ger grupprabatter och nätverkande.

Initiativ för solceller

Ett annat Göteborgsinitiativ har också drivits utav företaget Trine. Målet med detta projekt är att implementera solenergin på andra platser i världen såsom exempelvis Afrika för att få allt fler människor ur energifattigdom. Syftet är alltså att göra långsiktiga investeringar i utsatta och fattiga områden för att få bort farligare energialternativ som fotogen och diesel och därmed använda alternativ som faktiskt gynnar människor och miljö.

Solenergi och solceller realiseras alltså i allt större skara. Bara i Göteborg ökade solcellsstödet mellan 2011 och 2016 femfaldigt. Att investera i och installera solceller har genom sina miljömässiga, tekniska och ekonomiska fördelar blivit utav största intresse för privatpersoner och företag.

Källhänvisning

http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20180206/vi-granskar-myten-stammer-inte-solceller-funkar-alldeles-utmarkt-i-sverige/

https://tidningensyre.se/goteborg/vaxande-intresse-solenergi-goteborg-2/

https://www.aftonbladet.se/a/WLqXRrPaneltaket logo