...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Solceller expanderar!

Fossilfritt sverige solenergi

Energimyndigheten skriver i en av sina artiklar om hur allt fler i Sverige vill satsa på solcellsanläggningar.

Den tidigare solcellsmarknaden som främst vände sig till fristående solcellssystem har på senare tid expanderats och fått ett ökat intresse för privata solcellsanläggningar som kan anslutas till de stora elnäten. Denna marknadsexpansion har främst kostnads-och tekniska orsaksfaktorer som grund. Energimyndigheterna har därför gjort hållbarhetstester på dessa komplexa solcellsmodulerna för att kunna utvärdera deras produktions-och klimatkapacitet.

Kontrollering innan implementering

Som privatperson är det viktigt att få utrustning och eventuella bygglov godkända av kommunen samt den elektriska anslutningen beprövad av en utbildad elektriker innan en sådan här installation kan ske. En ny privat solcellsanläggning på en kilowatt som är strategiskt placerad kan producera cirka 950 kilowattimmar per år med en användningsyta på sju kvadratmeter. Vanligtvis har solcellsmodulerna en verkningsgrad på 15 % vilket innebär att cirka 15 % av den solenergin som träffar modulen omvandlas till el. En kvadratmeter solceller kan således under en vacker dag producera 150 watt el.

Överskottet utnyttjas av externt elnät

Den privata producerande elen går främst till det elbehov som aktören eller fastigheten i fråga har. Eventuella överskott förflyttas ut i det yttre elnätet och kan sedan köpas upp av olika elhandelsbolag som är intresserade av el från mindre privata solcellsaktörer. För att kunna utnyttja det externa elnätverket behöver aktören installera en mätare som levererar timvärden på överskottselen. Omvänt kan den privata solcellsanvändaren vid brist på antingen sol eller produktionskapacitet utifrån det elbehov som existerar, precis likt tidigare köpa och få el levererat från sitt privata elbolag.

Stöd för solceller

Från statens sida har det införts olika sorters stöd för personer som väljer att producera egen el, däribland en skattereduktion på den överskottsel som förflyttas in på det externa elnätet. Tillsammans med andra kostnadsreducerande faktorer och den individuellt hållbara elproduktionen är solceller följaktligen en långsiktig investering för privatpersoner och andra aktörer.