...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Solcellernas branschutveckling fortsätter framåt

Bilden visar fyra batterier i rött, gult och grönt

 

Solcellernas branschutveckling och den förnyelsebara energin expanderar i en rasande fart. Allt fler satsningar görs i branschen och nya och mer effektiva produkter och metoder utvecklas och distribueras.

Solcellernas branschutveckling

Nyligen klubbades det igenom att det tidigare bygglovet som krävdes för installation av solceller helt slopas för privatpersoner. Detta innebär att solcellsaktörerna inte behöver skicka in en ansökan för att få tillstånd att installera solceller på sina fastigheter. Hela installationsprocessen blir därför enklare, där kunden nu slipper tidigare administrativt strul som kostar tid och pengar. Solcellerna blir således allt mer intressanta för eventuella aktörer som vill ha en smidig och enkel installationsprocess.

Även priserna för solceller förblir stabila och kan därför för tillfället ses som stagnerade. Trots detta existerar fortfarande det solcellsstöd som regeringen tillförde till budgeten för 2018. Solcellsstödet är en form av statlig subvention på 30 % utav de kostnader som tillkommer solcellsaktören vid köp av solceller. För övrigt får eventuella belåningar för finansiering, låga räntenivåer där aktören kan få en lång amorteringstid och slipper olika rörliga driftkostnader. Solcellsstödet och de stagnerade och goda priserna skapar därför vidare incitament för att investera i solceller.

Eldrivna produkter med koppling till solceller

Andra delar av hållbarhetsbranschen med koppling till solcellsutvecklingen som också expanderar är elbilarna, dess batterier och andra typer av självladdande batterier. Bland specifikt elbilarnas batterier utvecklas allt fler prototyper som ska vara världsrevolutionerade på marknaden. Tillverkaren Fisker menar exempelvis på att de har patent för en ny batterityp som laddar elbilar på en minut.  Andra typer av batterier som blir allt mer populära är de solcellsdrivna hemmabatterierna. Fler väljer därför att kombinera sina solceller med att investera i olika typer av hembatterier. På detta sätt kan aktören lagra den energi som dess solceller genererar. Energin kan sedan användas vid mer användbara tillfällen eller säljas som överskott till elbolagen.

El-och solcellsutvecklingen går alltså ständigt framåt. Dess allt fler ekonomiska och miljömässiga fördelar gör att nya tekniker och produkter tas fram och utvecklas. Solcellerna och el som drivmedel är därför här för att stanna. Elproduktionen genom förnyelsebara metoder kommer därmed med största sannolikhet att vara en av de centrala delarna utav framtidens energikällor.

 

Källförteckning

https://www.aktuellhallbarhet.se/kravet-pa-bygglov-solceller-slopas/
https://www.nyteknik.se/opinion/solceller-klarar-sig-utan-stod-nu-6894310

https://www.nyteknik.se/energi/teslas-hembatteri-redan-verklighet-i-tyskland-6344639

https://www.nyteknik.se/teknikrevyn/sjalvladdande-batterier-6411623

https://www.building-supply.se/article/view/587344/regeringen_slopar_kravet_pa_bygglov_for_solceller

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/regeringen-planerar-hoja-solcellsstodet-till-30-procent-fran-arsskiftet/

https://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergiPaneltaket logo