...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Solenergi för ett fossilfritt samhälle

Jorden på ett blad som symboliserar grön energi

Genom att fler investeringar och olika former av stöd görs inom solenergin banas vägen för ett allt mer fossilfritt samhälle. Paneltaket arbetar därför aktivt för att få vårt samhälles långsiktiga hållbarhetsmål att bli verklighet.

Utvecklingsmöjligheter för ett fossilfritt samhälle

Kopplat till just Sverige kan en rad olika mål och strategier användas för en fortsatt positiv solpanelsutveckling. Bland annat behöver det nuvarande solcellsstödet som innebär en statlig subvention till solcellsinstallationer fortsättningsvis säkras. Solcellsstödet från statens sida måste därför växa linjärt med det ökade antalet solcellsinstallationer som sker varje år. Detta för att utvecklingen ska fortsätta i den positiva riktning som den gör.

Utöver detta bör den nuvarande skattereduktion som villaägare med solpaneler har utvecklas. Även exempelvis andelsägare i bostadsrättsföreningar med solpaneler bör ha rätt till denna skattereduktion. I praktiken innebär detta att även föreningsmedlemmar ska kunna få någon typ av förtjänst på att föreningen investerar i solpaneler på sina fastigheter.  Detta gör därmed att allt fler kan ta del av de fördelar som solpaneler genererar, oberoende av boendesituation.

Kunskap och motivation

Även en mer utbredd kunskap eller tillgång till kunskap om solenergin skulle kunna gynna vårt samhälles väg mot en allt mer fossilfri värld. Detta kan bland annat göras genom fler klimat-och energirådgivare i kommunerna. Rådgivarna kan hjälpa eventuella intressenter med värdefull information. Vidare kan sedan företagens egna rådgivningskonsulter involveras i diskussionen för att se vilket alternativ som är bäst lämpad för kunden. Därmed får gemene person en väldigt objektiv bild på sin eventuella solenergiinvestering och kommunerna skapar möjlighet för att sprida intresset.

Paneltaket ser även att mikroproducenter bör få ökade motivationsincitament till att producera sin egen el. Detta kan göras genom frekventare tecken på att positiva saker sker som ett resultat av deras solenergiinvestering. Ett exempel vore att se den egna skattereduktion månadsvis snarare än i slutet av året i samband med deklarationen. Elnätverkskostnaden som aktören eventuellt fortfarande betalar borde också bli allt mer rörlig. Den tidigare mer stela fasta nätkostnaden kommer då slopas och panelanvändaren betalar mindre i takt med att denne producerar mer. Två förslag som gör en solpanelsinvestering allt mer attraktiv.

Paneltaket ser därför den statliga och privata involveringen i solenergin som positiva steg. Genom fortsatta investeringar i solenergin blir det alltså enklare och billigare för personer och företag att kunna anlita solpanelsaktörer för solpanelskonsultation och installation. Genom fortsatta förslag och initiativ går vi i riktning mot det regionala och globala målet om ett allt mer fossilfritt samhälle.

Källhänvisning

https://www.mp.se/just-nu/10-forslag-solcellerPaneltaket logo