...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Förutsättningarna för expandering av solenergin växer så det knakar!

Bilden visar solpaneler som står på gräs.

Allt fler initiativ och förändringar globalt och nationellt går i rätt riktning för solenergin. Många företag i branschen menar därför att utsikterna för svensk solel ser goda ut.

Initiativ för solenergin

Nyteknik skriver blandannat om hur EU slopat de tidigare strafftullarna mot kinesiska solceller. Borttagna handelshinder innebär blandannat bättre förutsättningar för aktörer som säljer paneler och system till den europeiska marknaden. Kineserna kan därför ta ut lägre priser av de svenska aktörerna som i sin tur kan göra billigare installationer för sina kunder. Även andra stora svenska aktörer som exempelvis Göteborg energi gör stora investeringar i solenergin. Här beskriver de blandannat en långsiktig investering på 40 – 50 miljoner för solenergin inom de närmsta åren.

Ett annat exempel är hur ett av Sveriges största drivmedelsföretag, OKQ8 förvärvar Kraftpojkarna. Kraftpojkarna som är en ledande leverantör inom lösningar för solenergi och Paneltakets främsta samarbetspartner blir här en viktig del av OKQ8s hållbarhetsarbete. Samarbetet blir ett sätt för verksamheterna att möta det ökade efterfrågan på just produkter och tjänster för energilagring, optimering och laddning. Att stora aktörer allt mer anammar solenergilösningar och samarbetar med solenergiföretag är centralt för solenergins expandering i landet. Paneltaket har tidigare även skrivit om det slopade bygglovet för solcellsinstallationer. Detta är också ett viktigt moment i de initiativ som sker för att öka intresset för solenergi bland allmänheten.

Mängden solenergi i Sverige

Samtidigt beskrivs det hur Sverige trots vårt omfattande miljöarbete inte har varit i framkanten av just utbyggnaden av solenergin. I en jämförelse med Danmark kan statistiska centralbyrån visa siffror som beskriver skiljelinjen mellan svenskars och danskars installationsgrad per person. En svensks installationsgrad uppgår i snitt till 23 watt, vilket kan jämföras med danskarnas 157 watt. För att hänvisa till ytterligare en av Paneltakets artiklar, ifrågasätts även det subventionerade solcellsstödet. Här är det främsta argumentet hur just övriga delar av Europas solcellsparker och solpaneler går runt utan stöd och subvention. I detta sammanhang får marknaden göra sitt, utan någon egentlig statlig involvering.

Vi hoppas därmed att de förändringar som nu sker ska ge Sverige bättre möjlighet till att öka den solenergikapacitet som sker i landet. Med allt fler viktiga aktörer som går solenergins väg och med bättre marknads-och handelsavtal så blir implementeringen av solenergi enklare. Nyteknik skriver också hur energimyndigheten räknar med att vi inom några år ska komma betydligt högre upp i marknadsplaceringen av mängden kapacitet solel som finns installerat i landet. Detta inkluderar även att vi med lite finess och nytta förhoppningsvis kan gå om vårt grannland i installationsgrad!

Källhänvisning

https://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2018/eu-tullar-pa-solceller-och-moduler-fran-kina-avskaffas

http://www.mynewsdesk.com/se/okq8/pressreleases/okq8-expanderar-inom-foernybar-energi-2832917

https://www.nyteknik.se/energi/eu-slopar-strafftullar-mot-kina-svensk-solel-vantas-oka

 

 


Paneltaket logo