...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Solpanelsföretaget skapat ur en vision!

Paneltaket grundades av Martin Johnsson för 18 månader sedan. Martin har en bakgrund i en rad teoretiska utbildningar såsom industriell ekonomi, magister i maskinteknik med produktutveckling och en managementutbildning. Med tidigare arbetserfarenhet inom större koncerner med fokus på sälj, teknik och projektledning var han redo att ta steget från denna typ av verksamhet med långsamma och tröga processer mot något nyare och spännande. Han var trött på byråkratin som finns i större koncerner, där det också i många fall är svårt att se resultatet av sina egna prestationer.
”Ett exempel är att det bokas möte för att gå igenom vad vi ska göra på nästa möte”, som Martin beskriver det. Redan här kan tankarna om att starta eget och köra sitt eget race ha vuxit fram. Detta  var något som slutligen skulle resultera i just solpanelsföretaget Paneltaket. En stor bidragande faktor också var det redan brinnande intresset för miljö, klimat, energi, framtida lösningar och att arbeta för ett högre syfte. Detta kombinerat med god förståelse inom affärsutveckling, marknad, teknik och ekonomi gav ett ganska självklart val utav bransch.

Martin menar dock att han länge haft en klar vision om att ha ett starkt och rakt syfte med sitt arbete. Han vill också ha något som känns meningsfullt i hjärtat och själen, där han länge specifikt tänkt i tankar kring just klimat och miljöåtervinning. Att ”go back to basics” med kundmöten, offerter och snabba beslut och förändringar skulle därför tillsammans med hans tidigare utbildning och arbetslivserfarenheter inom olika viktiga delar av företagsspektrumet bli den summa som skapade förverkligandet av Paneltaket.

Solpanelsföretaget – startat av en tillfällighet

Paneltaket kan sägas ha startat till viss del utav en ren slump där dess inledande period var aningen suddig. Martin beskriver det inledande arbetet som väldigt impulsivt med effektivt arbete, något som till stor del speglar hans egna karaktär. Ursprungstanken med solpanelsföretaget var dock unikt. Denna innehöll egentligen försäljning av solcellsanläggningar i form av mindre parker där företag kunde investera i dess gemensamma pott. Dessvärre stötte idén på en rad juridiska och komplicerade problem som skulle göra starten trög. Grundtanken är dock inte helt avfärdad, där den förhoppningsvis kan bli realitet  i framtiden.

Således blev det istället en verksamhet som skulle fokusera på just konsultering och installation av solpaneler och solceller till privata och offentliga aktörer. Den största utmaning med att starta Paneltaket blev istället att faktiskt hitta och få beviljat företagsnamnet. 21 stycken namnförslag gick igenom patentverket innan ”Paneltaket” blev verklighet. Vad som dock bör sägas är att klimatet och hjälpen för att starta eget i Sverige var och är väldigt framåt och stödjande. Förutom själva namnet fanns det därför inga större problem med att få Paneltakets verksamhet att rulla på.

Solenergibranschen- utmaningar och lärdomar

Inledningsvis var största fokuset främst att hitta kunder och bygga en säljbas. Martin menar på att han haft stor nytta av sina tidigare erfarenheter vad gällande exempelvis säljprocesser, bygga affärsrelationer, skriva offerter och andra faktorer kopplat till ekonomi och kundnytta. Dessa ser han också som Paneltakets främsta konkurrensmedel.; Professionellt bemötande, skräddarsydda lösningar med kundnytta, högt fokus på projektledning och kontinuerlig relation istället för direkt sälj. Kunden ska helt enkelt inte behöva oroa sig för någonting, utan kraven ska tillmötesgå och förhoppningsvis överträffas!

Samtidigt beskriver han hur arbetet inte varit helt enkelt. Likt andra branscher innehåller solenergibranschen en rad rutiner och regler som ska följas. De främsta utmaningarna har därför varit att lära sig arbetsgången och dess kringliggande processerna. Martin menar på att han nu efter en period gått från att gissa till att veta i många avseenden. Ett av hans tips gällande småföretagande är att ha koll på sin likviditet, så att in-och utbetalningar synkroniserar jämnt. en annan viktig lärdom är att veta var en kan vända sig för att få hjälp med olika processer i verksamheten. Exempelvis fick Paneltaket stöd av företaget Ekonomistyrning med ekonomin, Kraftpojkarna som leverantörer och Solgruppen Norden för sina installationer. Att ta hjälp av andra gjorde därmed att verksamheten flöt på relativt bra.

Framtida tankar för solpanelsföretaget

Vidare kan det sägas att Paneltaket har gått enligt plan med de 3 mål som sattes i början av uppstarten. Några av dessa var att få referenser från olika 5 typer av kunder vad gällande verksamhetens solcellsprojekt. Detta var referenser som privat, företag, kommun, lantbruk och BRF. Även att öka omsättningen och fortsätta tro på affärsplanen för att gå in i år 2. Martin ser därför positivt på framtiden. Den främsta visionen blir därför att fortsätta ha roligt på jobbet och leverera högkvalitativa bra lösningar. Förutom detta kan en idé om ökad tillväxt, fler anställda och större projekt synas i horisonten. År två är 10 MSEK i omsättning, tre anställda och större anläggningar än 100 kW, allt detta är taget efter halva året vilket är ett gott tecken. Nu har han även involverat sig som delägare eller helägare i tre andra bolag. Dessa är Solar Teknik, Solgruppen Norden AB och Mendrino AB, han håller sig alltså sysselsatt. Martin avslutar vårt samtal med att säga;

”Vem vet, förhoppningsvis har vi även inom några år skapat den solcellspark som var ursprungsplanen.”

Paneltaket logo