...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Blir 2024 köparens marknad och batteriets år?

Solpaneler priser sjunker

Förra året var den svenska solenergimarknaden i full blom, drivet av rekordhöga elpriser som sköt efterfrågan på solceller i höjden. Men nu, ett år senare, har tonen förändrats. För att få en uppdaterad bild av situationen inför 2024, vände vi oss till Paneltaket, en ledande aktör inom solenergi. Prisfall och Effektivitetsökning för Solpaneler Nyligen har […]