...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Transparenta och takintregrerade solceller – Paneltaket

Transparenta solceller

Solcellsanvändningen har inte varit så vida använt förrän efter att ”OFFrot-bidrag” infördes i maj 2005 (som avser investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet) och anses fortfarande av många som väldigt modern teknik. Ny teknologi uppfinns dock titt som tätt inom solenergi; vissa lösningar mer lovande än andra. Transparenta solceller har en uppsjö av fördelar och appliceringsområden, men har tyvärr tidigare inte visat sig tillnärmelsevis så energieffektiva som exempelvis kiselbaserade. En grupp forskare på Michigan State University lyckades utveckla fullständigt transparenta solpaneler med högre energieffektivitet och med bättre kvalitet på materialet.

Ljusgenomsläpp viktigt

Forskarteamet påtalade vikten av hur mycket ljus panelerna släpper igenom, för att denna teknologi skall vara så mångsidig som möjligt i sin applicerbarhet(som i växthus eller skyskrapor), krävs det att man tar i akt denna faktor. De utvecklade en typ av paneler som dom namngav TLSC(Transparent Luminescent Solar Concentrator). Teknologin är unik i den mån att den använder sig av organiska molekyler som absorberar våglängder av ljus som är osynliga för människoögat, såsom infrarött och ultraviolett ljus, medan panelerna släpper igenom de våglängder våra ögon är anpassade att se -dvs. till synes inte påverkar ljusgenomsläppet.

Fotosyntes sker bara inom det synliga vågspektrumet, vilket gör att denna typ av solpaneler har stor användning i växthus. De är dock även intressanta ur ett arkitektoniskt perspektiv; och inte minst, för Paneltaket som arbetar inom förnyelsebar energi och håller oss i framkanten av teknologisk/ekologisk utveckling. TLSC-glaset fungerar på så sätt att de transporterar ljuset från det ultravioletta och infraröda spektrumet ut till kanterna av glaset, där det i sin tur konverteras till elektricitet med hjälp av tunna remsor solceller (anpassade att fånga upp just våglängder av ljus inom IR&UV-ljus) som sitter längs kanterna.

Dagens paneler “still going strong”

För tillfället arbetar forskarteamet på att förbättra energiproduktionen som just nu är strax över 1% upp till 5% (att jämföra med runt 20% som en ”konventionell” solcell producerar). Dessa nya rön visar ständiga förbättringar och kan ha en lovande framtid trots att den teknik vi i Sverige använder för solenergiutvinning idag, inte visar tecken på att bli obsolet på många år!

Takintegrerade solpaneler

Något som visar stor potential för närbesläktade produkter är de takintegrerade som kan komma i transparenta solceller med. Paneltaket arbetar med SolTech i detta produktsegement vilket ser en enorm ökning. Endast privata sektorn som vill byta sitt tak är en potential på 30 000 hushåll / år och då är det inte ens inräknat BRF eller nybyggnation. Paneltaket ser väldigt positivt på denna utveckling.

 

Källhänvisning

https://www.arch2o.com/transparent-solar-panels-will-turn-windows-into-green-energy-collectors/?utm_content=buffer9885e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR3jrKJJHnt6apB42oCV23aQ3shFu4iRMbFMBVwWmgIVW35t7c5Eywo541E

https://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi/Solel/naetanslutna-solcellanlaeggningar

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2010/utvardering-av-offrot-stodet/

https://www2.mcdaniel.edu/Biology/botf99/photo/l2inature.htm

http://www.soltechenergy.com/sv/