Solceller expanderar!

Fossilfritt sverige solenergi

Energimyndigheten skriver i en av sina artiklar om hur allt fler i Sverige vill satsa på solcellsanläggningar.

Den tidigare solcellsmarknaden som främst vände sig till fristående solcellssystem har på senare tid expanderats och fått ett ökat intresse för privata solcellsanläggningar som kan anslutas till de stora elnäten. Denna marknadsexpansion har främst kostnads-och tekniska orsaksfaktorer som grund. Energimyndigheterna har därför gjort hållbarhetstester på dessa komplexa solcellsmodulerna för att kunna utvärdera deras produktions-och klimatkapacitet.

Kontrollering innan implementering

Som privatperson är det viktigt att få utrustning och eventuella bygglov godkända av kommunen samt den elektriska anslutningen beprövad av en utbildad elektriker innan en sådan här installation kan ske. En ny privat solcellsanläggning på en kilowatt som är strategiskt placerad kan producera cirka 950 kilowattimmar per år med en användningsyta på sju kvadratmeter. Vanligtvis har solcellsmodulerna en verkningsgrad på 15 % vilket innebär att cirka 15 % av den solenergin som träffar modulen omvandlas till el. En kvadratmeter solceller kan således under en vacker dag producera 150 watt el.

Överskottet utnyttjas av externt elnät

Den privata producerande elen går främst till det elbehov som aktören eller fastigheten i fråga har. Eventuella överskott förflyttas ut i det yttre elnätet och kan sedan köpas upp av olika elhandelsbolag som är intresserade av el från mindre privata solcellsaktörer. För att kunna utnyttja det externa elnätverket behöver aktören installera en mätare som levererar timvärden på överskottselen. Omvänt kan den privata solcellsanvändaren vid brist på antingen sol eller produktionskapacitet utifrån det elbehov som existerar, precis likt tidigare köpa och få el levererat från sitt privata elbolag.

Stöd för solceller

Från statens sida har det införts olika sorters stöd för personer som väljer att producera egen el, däribland en skattereduktion på den överskottsel som förflyttas in på det externa elnätet. Tillsammans med andra kostnadsreducerande faktorer och den individuellt hållbara elproduktionen är solceller följaktligen en långsiktig investering för privatpersoner och andra aktörer.

BRF Nor-Bo inviger sin 75 kW anläggning

solpaneler Alingsas

Bostadsrättsföreningen Nor-Bo i Herrljunga har en omfattande 75 kW anläggning ifrån Paneltaket. Systemet är SolarEdge och kommer avlasta deras elräkning med cirka 80 000 sek om året. Det är en stor fin anläggning på bra underlag och estetiskt tilltalande då det är relativt tomma tak och medför då en snygg lösning. Ett tak i söder har 124 paneler och ett tak i sydväst har 110 st paneler. Panelerna kommer ifrån märket Jinko och utvinner 320 W.

Ett Grymt smart, roligt och omfattande projekt som kommer bli ett bra komplement till deras nyligen installerade Bergvärme!

Martin Johnsson
Paneltaket
November 2017

Villa i Norrland drivs på enbart solenergi

Solpaneler villa

Nyteknik skriver i en av sina artiklar om hur ett nytt solenergihus på Skellefteås campingplats ska drivas självförsörjande året om med hjälp av batterier och vätgas.   


Villan kommer inte att vara anslutet till något elnät, utan endast få sin energi från solceller och det överskott som lagras i form av batterilager. När batterierna är fulladdade används resterande el till att göra vatten till vätgas och syrgas via elektroder och ström. Gasen lagras sedan i stålflaskor för att kunna användas vid ytterligare energibehov.

Stor efterfrågan på självförsörjning

Med en allt större efterfrågan på självförsörjning har energibolaget, Skellefteå Kraft tagit initiativet för byggandet av denna moderna villa. Projektet som kallas för ”Zero sun project” beräknas kosta ca sju miljarder kronor. Målet med huset är det ska stå färdigt under juni månad 2018 och att campingens kunder ska kunna bo där, precis som i de övriga stugorna och husen.

Till hjälp använder sig energibolaget av en erfaren person i branschen, Hans Olof Nilsson som tidigare utvecklat ett liknande hus i Göteborg. Han ska hjälpa bolaget att planera den tekniska delen av byggandet med den kunskap som han besitter. En av det 150 kvadratmeter stora husets komplexitet innefattar blandannat det styrsystem som ska användas för att distribuera elen i byggnaden. Systemet ska också styra över laddningen av batterierna och produktionen av vätgas. Skellefteå Kraft diskuterar vikten av att kombinera ett smart elnätverk i miniatyr med ett effektivt hemsystem. Därav är systemet är inte helt bestämt ännu.

Att färdigställa projektet i tid är därför en av de stora utmaningarna för energibolaget. Men också att solenergin har den produktionskapacitet som krävs för att kunna skapa den mängd el-reserver som behövs under vinterhalvåret när soltimmarna i norr blir allt färre och färre. Att producera tillräckligt mycket vätgas i rätt tid inför vintern blir därför utav högsta prioritet för bolaget.