Vårperioden: Goda förutsättningar och rätt tid för investeringar i solenergi!

bild pa solpaneler

Vi går nu mot allt varmare tider med ljusare dagar och mer sol. Med det förändrade klimatet som sker vid årstiderna förändras också de förutsättningar som finns för solenergi.

Solenergins utvecklingskurva

Det allt soligare klimatet gör det mer värdefullt att investera i solenergi då panelerna kan generera mer el. Men det är inte bara det. Även solenergimarknaden överlag växer så det knakar. Med en översiktlig tillbakablick kan det identifieras hur den procentuella ökningen under de senaste åren varit enorm. Under 2015 ökade totalt antal installationer med 60 % jämfört med förgående år. 2017 var motsvarande siffra 50 %, som även gällde för 2018. Under det nuvarande året förväntas ökningen i procent att stiga, något som kan ses som en del av den förnyelsebara energitrend som genomsyrar marknaden.

Allt bättre förutsättningar för investeringar

De främsta orsakerna grundar sig helt enkelt i två faktorer, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Förutsättningarna för att solpaneler ska bli en ekonomisk hållbar investering blir allt bättre. Kvaliteten blir högre, priset lägre och panelerna effektivare. Det är dessutom allt fler som ser vikten av en mer miljömässigt hållbar energiförsörjning. Tillsammans med att andra delar av det vardagliga livet allt mer elektrificeras, blir övergången till solenergi därför mer naturlig för de som tidigare varit tveksamma.

Tveka inte i att investera

Det finns därför rikligt med incitament för att investera i solceller till villan, radhuset, företagsbyggnaden eller kommunfasaden. Förutom de tydliga ekonomiska och miljömässiga förmånerna är det också rent säsongsmässigt rätt i tiden. De följande månaderna kommer utifrån ett produktionsperspektiv helt enkelt vara de mest produktiva för solpaneler. I och med att dagarna blir ljusare och längre så får solcellerna mer tid att producera el. Därför bör den som är intresserad av eventuella investeringar i solenergi agera nu! De förutsättningar som finns är helt enkelt på topp. Med en installation som blir klar mellan mars och april så kan aktören ta del av de absolut bästa månaderna för solel; juni, juli & augusti.

Känner du dig intresserad av att veta mer om solceller, paneler, produktionscyklar och installationsprocessen? Tveka i så fall inte i att kontakta Paneltaket för personlig konsultation och rådgivning. Vi har solpaneler, laddstolpar och batterier som passar alla typer av aktörer, stora som små.

Paneltaket logo

 

Innovativa lösningar som gör expandering av solenergin mer möjlig!

Allt fler världsledande företag och aktörer hittar ständigt nya sätt att implementera och expandera den förnyelsebara solenergin genom smarta idéer och innovationer!

Lösningar för solenergin

Inte minst i bilindustrin ser Paneltaket att exempelvis sydkoreanska Hyundaigruppen börjat titta på möjligheten att sälja bilar med solceller på. Installationerna kommer att finnas som ett slags tillval för kunderna, där installationer sker på fordonets motorhuvud eller tak. Lösningar är tänkta att byggas som tre olika varianter kopplat till biltyp; fossilfri, hybrid eller fullt eldriven. På detta sätt kan bilägaren ladda en del av sina egna batterier och därmed slippa att ständigt ta sig till en laddningscentral. Bilägaren laddar sedan det återstående delen av batteriet hemma via sin personliga laddningsstolpe.

Även andra aktörer inom bilindustrin såsom Sono Motors och Toyota har också evaluerat möjligheten att utveckla redan miljövänliga bilar med solceller. Denna utveckling kan därför ses som ett positivt steg för mer klimatsmarta bilar. Likt Jeong- Gil Park, ledare för Hyundaigruppen sa så kommer vi skifta från att passivt konsumera energi till lösningar som aktivt genererar energi. Vidare menar gruppledaren hur det kommer sker ett paradigmskifte där vi går från energikonsument till energiproducent.

Fler smarta idéer för solenergin

Vidare ser Paneltaket mer smarta solcellslösningar på marknaden med utvecklingen och expanderingen av flytande solpaneler. Tekniken har främst kommit att växa på den asiatiska marknaden. Här står de asiatiska aktörerna för nästan hälften av världens flytande solcellsproduktion. Projekten är planerade till områdenas olika typer av dammar och mindre vattenreservat. Här styrs och kontrolleras produktionen och panelerna enklare.

Anläggningarna kräver samtidigt stora investeringar med generellt högre installationskostnader än traditionella solcellsanläggningar. Analytikerna menar dock på att de högre kostnaderna mäts upp av allt mer effektiva solpaneler. Eftersom panelerna flyter på vatten blir de helt enkelt effektivare där det kylande vatten bidrar till att minska förluster av energi i form av värme. Dessutom är kostnaderna för nuvarande endast ett teknikmässigt problem. En teknisk utveckling av de flytande panelerna kan därför tänkas lösa kostnadssituationen, där kostnaderna snart kan likställas med landbaserade system.

Framtiden för systemet med flytande solceller har alltså en stor potential. Världsbanken beskriver exempelvis hur mark är en bristvara och hur elnäten är svaga. De stora landområden med vatten som täcker vårt jordklot bör därför ses som en resurs. Här finns det stor potential för fortsatt expandering av solenergin. För att lyckas med detta behöver fler se fördelarna med denna typen av system och våga investera i dess framtid. De gröna innovationerna skapar bättre förutsättningar för en allt mer förnyelsebar energiförsörjning!

 

Källhänvisning

https://www.nyteknik.se/fordon/solcellerna-ger-tre-mil-da-lanseras-tyska-elbilen

https://www.nyteknik.se/energi/flytande-solpaneler-ar-pa-frammarsch-i-varlden

https://www.nyteknik.se/fordon/hyundai-och-kia-ska-borja-salja-bilar-med-inbyggda-solpanelerPaneltaket logo