Transparenta och takintregrerade solceller – Paneltaket

Transparenta solceller

Solcellsanvändningen har inte varit så vida använt förrän efter att ”OFFrot-bidrag” infördes i maj 2005 (som avser investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet) och anses fortfarande av många som väldigt modern teknik. Ny teknologi uppfinns dock titt som tätt inom solenergi; vissa lösningar mer lovande än andra. Transparenta solceller har en uppsjö av fördelar och appliceringsområden, men har tyvärr tidigare inte visat sig tillnärmelsevis så energieffektiva som exempelvis kiselbaserade. En grupp forskare på Michigan State University lyckades utveckla fullständigt transparenta solpaneler med högre energieffektivitet och med bättre kvalitet på materialet.

Ljusgenomsläpp viktigt

Forskarteamet påtalade vikten av hur mycket ljus panelerna släpper igenom, för att denna teknologi skall vara så mångsidig som möjligt i sin applicerbarhet(som i växthus eller skyskrapor), krävs det att man tar i akt denna faktor. De utvecklade en typ av paneler som dom namngav TLSC(Transparent Luminescent Solar Concentrator). Teknologin är unik i den mån att den använder sig av organiska molekyler som absorberar våglängder av ljus som är osynliga för människoögat, såsom infrarött och ultraviolett ljus, medan panelerna släpper igenom de våglängder våra ögon är anpassade att se -dvs. till synes inte påverkar ljusgenomsläppet.

Fotosyntes sker bara inom det synliga vågspektrumet, vilket gör att denna typ av solpaneler har stor användning i växthus. De är dock även intressanta ur ett arkitektoniskt perspektiv; och inte minst, för Paneltaket som arbetar inom förnyelsebar energi och håller oss i framkanten av teknologisk/ekologisk utveckling. TLSC-glaset fungerar på så sätt att de transporterar ljuset från det ultravioletta och infraröda spektrumet ut till kanterna av glaset, där det i sin tur konverteras till elektricitet med hjälp av tunna remsor solceller (anpassade att fånga upp just våglängder av ljus inom IR&UV-ljus) som sitter längs kanterna.

Dagens paneler “still going strong”

För tillfället arbetar forskarteamet på att förbättra energiproduktionen som just nu är strax över 1% upp till 5% (att jämföra med runt 20% som en ”konventionell” solcell producerar). Dessa nya rön visar ständiga förbättringar och kan ha en lovande framtid trots att den teknik vi i Sverige använder för solenergiutvinning idag, inte visar tecken på att bli obsolet på många år!

Takintegrerade solpaneler

Något som visar stor potential för närbesläktade produkter är de takintegrerade som kan komma i transparenta solceller med. Paneltaket arbetar med SolTech i detta produktsegement vilket ser en enorm ökning. Endast privata sektorn som vill byta sitt tak är en potential på 30 000 hushåll / år och då är det inte ens inräknat BRF eller nybyggnation. Paneltaket ser väldigt positivt på denna utveckling.

 

Källhänvisning

https://www.arch2o.com/transparent-solar-panels-will-turn-windows-into-green-energy-collectors/?utm_content=buffer9885e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR3jrKJJHnt6apB42oCV23aQ3shFu4iRMbFMBVwWmgIVW35t7c5Eywo541E

https://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi/Solel/naetanslutna-solcellanlaeggningar

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2010/utvardering-av-offrot-stodet/

https://www2.mcdaniel.edu/Biology/botf99/photo/l2inature.htm

http://www.soltechenergy.com/sv/  

 

Solcellsstödet får 300 miljoner kronor extra

Solcellsstödet ökar

Förändringar i solcellsstödet – sänker stödnivån till 20%

Paneltakets senaste artikel offentliggjorde regeringen vad som kommer hända med solcellsstödet under resterande del av 2019. Det är glädjande att vi har fått gehör för våra önskemål. Då regeringen väljer att skjuta till ytterligare 300 miljoner kronor i vårändringsbudgeten samt sänka stödnivån till 20%.

Efter valet 2019 gick Svensk Solenergi ut med två starka rekommendationer till politikerna:

  1. Behåll en budget på 915 miljoner till solcellsstödet.
  2. Sänk stödnivån till 20 % så att de budgeterade medlen räcker till fler eftersom – intresset är större än budgeten.

I och med att Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom den 12/12 så mer än halverades budgeten, till 436 miljoner, för solcellstödet. Vidare följdes budgetomröstningen av en rekommendation från näringsutskottet att sänka stödnivån till 15 %. Svensk Solenergi fortsatte ha nära kontakt med politikerna och i och med att det till slut blev Socialdemokraterna och Miljöpartiet som bildade regeringen öppnades det en möjlighet att förbättra förutsättningarna.

Igår offentliggjorde regeringen sina intentioner, vilka ligger i linje med våra rekommendationer. Regeringen kommer skjuta till 300 miljoner extra till solcellsstödet i sin vårändringsbudget. Vilket innebär att den totala budgeten för 2019 blir 736 miljoner. Inte riktigt den nivå vi ursprungligen hade hoppats på, men under förutsättningarna en förbättring.

Samtidigt annonserade regeringen att man sänker stödnivån till 20%.

Beslutet borgar för en fortsatt marknadstillväxt

Detta innebär att solcellstödet kommer bidra till investeringar i solceller på en liknande nivå som under 2018. Detta eftersom en budget på 1085 miljoner och 30 % stödnivå ger en total teoretisk investering i solceller på 3617 miljoner för 2018. Medan en budget på 736 miljoner och en stödnivå ger total teoretisk investering på 3680 miljoner. Räknar man med en prisutveckling under 2019, samt att vissa projekt installeras utan solcellsstödet pekar det mot en fortsatt marknadstillväxt under 2019.

Kommande förväntade förändringar i förordningen

Angående hur förändringarna kommer att genomföras har Svensk Solenergi från officiellt håll fått följande besked:

  1. Maxbeloppen på 1,2 miljoner kronor per anläggning och 37 kr/W kommer vara kvar som dem är. Dock kommer maxbeloppet 90 kr/W för hybridsystem att sänkas.
  2. Den nya förordningen kommer införas den 1 maj.
  3. Det är beslutsdatum som kommer avgöra vilken stödnivå en sökande är berättigad till.

Det sistnämnda innebär alltså att det inte är ansökningsdatum som bestämmer stödnivån. Vilket leder till att de som sökt solcellsstödet under 2018 och början av 2019. Men inte fått sitt besked från Länsstyrelsen ännu (och får sitt besked efter det att förordningen ändrats), kommer blir berättigade ett stödbelopp som utgår från en stödnivå på 20%.

Nackdelen med denna ordning är de som gått vidare med sin solcellsinstallation utan att invänta besked från Länsstyrelsen kommer få mindre än vad de kanske räknat med. Vilket kan leda till besvikna solcellskunder. Fördelen är att de 736 miljoner som nu finns budgeterade för 2019 kommer räcka till fler av dem som väntar på besked. För totalt har det enligt Energimyndigheten kommit in 12 500 ansökningar under 2018. Vilka motsvarar ca 1,2 miljarder, som inte kunnat finansieras med 2018 års budget och därmed väntar på besked.

Paneltaket tycker detta är glädjande besked.