Globala solcellsmarknaden 2018 resultat

Solpaneler ökning

Sverige ökade solcellsmarknaden 78 % förra året 2018!

SCB har släppt ny statistik över nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. I slutet av 2018 fanns 25 486 solcellsanläggningar vilket motsvarar en ökning med 10 188 (67%) anläggningar sedan 2017. Detta gjorde att den installerad effekten ökade under 2018 med 180 MW (78%) till 411 MW. Med andra ord installerades knappt hälften av alla nätanslutna solceller i Sverige ifjol!

Västra Götalands län och Skånes län har mest installerad effekt med 62,5 MW respektive 62,4 MW. Det är dock fyra län som har fördubblat den installerade effekten under 2018. Det är Västra Götalands, Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län.

Under 2018 blev den globala solcellsmarknaden mer stabil enligt preliminära marknadssiffror. Under 2018 installerades cirka 100 GW till skillnad från 2017 (98,9 GW).

Att marknaden inte fortsatte att växa nämnvärt under 2018 beror på att den kinesiska marknaden minskade från 53 GW under 2017 till 45 GW under 2018. Större installationsvolymer i andra delar av världens kompenserade denna tillfälliga tillbakagång . De växande marknaderna är bland annat Indien (10,8 GW), Australien (3,8 GW), Mexiko (2,7 GW) och Korea (2,0 GW).

Den totala installerade solcellskapaciteten i världen har numera passerat 500 GW. Med andra ord stod denna kapacitet för ungefär 2,6 % av den totala elproduktionen i världen under 2018.

 

Referenser

http://www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/public/report/statistics/IEA-PVPS_T1_35_Snapshot2019-Report.pdf

http://bengtsvillablogg.info/2019/03/27/solceller-okade-med-78-i-sverige-under-2018/

Större solcellsanläggningar blir allt vanligare i Sverige

solpaneler

Större solcellsanläggningar blir allt vanligare i Sverige

Solceller till Skövde Kommun

Paneltaket har fått en större order ifrån Skövde kommun där 350 kW skall byggas under 2019 vilket är otroligt roligt. Det skall bestå utav tre stycken byggnader i Skövde Stad på skola och ålderdomshem.

Största anläggningen i Sverige är numera i Tuve Göteborg på 5 MW och består utav 20 000 st paneler och skall producera cirka 5,5 GWh.

Akademiska Hus i Lund rekordsatsar också på solceller. I Juni månad 2019 planeras nya solcellsanläggningen på Kemicentrum -Campus Lund sättas i användning. Den är del av en rekordstor satsning på förnybar energi, denna i Lund beräknas kunna generera nära 100 000 kWh grön energi per år. Akademiska Hus investerar cirka två miljoner kronor på anläggningen som skall pryda taket på Kemicentrum hus 5. Solcellerna kommer täcka en yta på drygt 600mᒾ. Med denna nya satsningen, parallellt med att Campus Ultunas tak i Uppsala till majoriteten täcks med solceller, kommer Akademiska hus att öka sin solcellskapacitet med 50%. Fastighetsbolagets totala solelproduktion kommer därmed att stiga från 2 -till 3 miljoner kWh/år sett över hela beståndet.

Vi på Paneltaket har sedan uppstarten ständigt sett till att hålla oss i framkanten av den enorma utvecklingen som sker inom denna spännande bransch. Detta innefattar inte bara senaste teknologin eller exempelvis slimmade lösningar som takintegrerade solpaneler; utan även kurser inom säker praktik, underhåll och allt teoretiskt -som ständigt utvecklas utefter nya rön.

Att se projekt av denna magnitud som Akademiska Hus utför, styrker ytterligare vårt förtroende för våra produkter och tjänster.  Solceller står idag för över 16% av soliga Kaliforniens energiförbrukning. Genom utnyttjande av energilagringssystem har vi i Sverige under sommarhalvåret, ett enormt utbud av solenergi; tillräckligt för att kunna klara oss året runt.

Vi på Paneltaket erbjuder helhetslösningar, från projektering till installation, men även skräddarsydda lösningar för att möta kundens behov och sköta samarbetet med andra entreprenadfirmor.

https://www.akademiskahus.se/aktuellt/nyheter/2018/03/akademiska-hus-i-taten-for-fler-solceller/ 2019-05-02

http://www.solenerginyheter.se/20190502/1288/nya-solceller-pa-kemicentrum-i-lund 2019-05-02

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Solevi 2019-05-02