...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Antalet solcellsinstallationer ökade enormt under 2016!

Solpaneler Villa

Energimyndigheten skriver i en av sina artiklar om hur solcellsmarknaden växer så det knakar. Vid årsskiftet hade antalet installationer ökat med 63% jämfört med föregående års solcellsutbyggnad. Den privata elförbrukningen står för den främsta drivkraften av solcellsmarknadens expansion där en stor majoritet av alla solcellssystem idag installeras på bostadshus eller olika offentliga byggnader. Endast 6% […]