...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Solceller blir allt billigare!

fordubblat elpris i framtiden

Aftonbladet, Tidningensyre och Mestmotor skriver i var sin artikel om hur solenergin blir en allt mer långsiktigt lönsam investering. De skriver dessutom om hur solenergin banar vägen för det pågående arbetet mot ett förnyelsebart fossilfritt samhälle. Hur intresset för solceller ökar I blandannat Göteborg har allt fler planer på investeringar inom solenergin bland privatpersoner och […]