...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Förslag till att slopa bygglov för solceller

Bild på artikel "regeringen vill slopa bygglov för solceller"

Regeringen har under början av 2018 lagt fram en lagrådsremiss som föreslår att det inte längre ska krävas något bygglov för att installera solceller eller solfångare under förutsättningen att monteringen följer byggnadens storlek och form. Nulägesbeskrivning I Sverige har ungefär hälften av landets kommuner särskilda riktlinjer vad gällande bygglov för just installation av solceller. Att […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.