...
4,7 Google recensioner
4.7/5

Takpannor som kompletterar traditionella solceller!

Bild på takpannor för solenergi

Ibland kan solceller som placeras på hus och byggnader ses som aningen oestetiska. Företag som exempelvis Soltech Energys har därför som solcellsprojekt utvecklat möjligheten till att installera solceller inuti takpannor. Detta är en typ av produkt som Paneltaket är stolt återförsäljare av. Pågående implementeringen I Sverige har de nyproducerade takpannorna med solceller redan installerats där […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.