...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Ett ökat solcellsstöd från och med årsskiftet!

Okat bidrag solpaneler

Regeringen föreslog i sin budget för 2018 en ökning av det nuvarande solcellsstödet från 20 – 30 %. Genom riksdagens beslutande att godkänna detta förslag innebär det en förnyad budgetstorlek för solceller på 915 miljoner kronor per år fram till 2020. Redan under hösten 2017 har det skett ett tillförande av 200 miljoner till solcellsbudgeten, […]

Elever utbildas i förnyelsebar energi

Paneltaket i Kungsbacka Posten. "Eleverna får energi i undervisningen".

  Både Norra Halland och Kungsbacka-Posten  skriver i vars en av sina tidningsartiklar om ett nytt projekt, vars mål är att öka ungdomars intresse och kunskap om förnybar energi och de yrkesmöjligheter som solcellsenergibranschen erbjuder. Projektet bygger på ett samarbete mellan Martin Johnsson, VD och projektledare på Paneltaket, Fredrik Eriksson som är energiingenjör på Kungsbacka […]