Ett ökat solcellsstöd från och med årsskiftet!

Okat bidrag solpaneler

Regeringen föreslog i sin budget för 2018 en ökning av det nuvarande solcellsstödet från 20 – 30 %. Genom riksdagens beslutande att godkänna detta förslag innebär det en förnyad budgetstorlek för solceller på 915 miljoner kronor per år fram till 2020. Redan under hösten 2017 har det skett ett tillförande av 200 miljoner till solcellsbudgeten, där det sedan under de kommande två åren kommer att ske en ökning på ungefär 525 miljoner kronor per år.

Aktuella aktörer

Hjälpen kommer att riktas till flera typer av aktörer som är aktuella på solcellsmarknaden, allt från privatpersoner till organisationer och företag. Det ökade intresset för solcellsenergi har därför skapat köer av företag och privatpersoner som vill ta del av stödet. Tack vare godkännandet av budgetförslaget kommer de 5000 som står i kö att kunna ta del av det stöd som ges redan i år. Nästa år beräknar man att i snitt 12 000 hushåll kommer att kunna få hjälp utav solcellsstödets resurser. Beslutet innefattar rent praktiskt att olika solcellsaktörer kommer att få 30 % av sina solcellsinstallationskostnader finansierade av de statliga extrainsatta resurserna. Om en privat solcellsinstallation av en villa exempelvis kostar runt 150 000 kronor så kommer cirka 40 000 av dessa att betalas genom stödet.

Framtida visioner

Klimatministern, Isabella Lövin (MP) menar att regeringen har satt som mål att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria länder. Därav blir det ökade solcellsstödet ett verktyg för att göra miljövänliga lösningarna mer ekonomiskt hållbara för landets medborgare. Isabella Lövin menar vidare att ifall den gröna omställningen ska kunna få någon effekt, så måste en större del av det svenska folket faktiskt ha råd att ta del av förändringen, något som statliga subventioner kan hjälpa till med. Regeringens avsatta solenergimedel ska därmed förhoppningsvis bidra till en näringslivsutveckling inom energiteknikområdet och en mer hållbar energianvändning.

Källhänvisning
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/regeringen-planerar-hoja-solcellsstodet-till-30-procent-fran-arsskiftet/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/bidragen-till-solceller-hojs/

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/investeringsstod/

http://bengtsvillablogg.info/tag/investeringsstod/

Elever utbildas i förnyelsebar energi

Paneltaket i Kungsbacka Posten. "Eleverna får energi i undervisningen".

 

Både Norra Halland och Kungsbacka-Posten  skriver i vars en av sina tidningsartiklar om ett nytt projekt, vars mål är att öka ungdomars intresse och kunskap om förnybar energi och de yrkesmöjligheter som solcellsenergibranschen erbjuder. Projektet bygger på ett samarbete mellan Martin Johnsson, VD och projektledare på Paneltaket, Fredrik Eriksson som är energiingenjör på Kungsbacka kommun, Sol i Väst och Elof Lindälvsgymnasiets el- och teknikettor.

Projektets innehåll

Projektet innehåller en kombination av teori och praktik för att eleverna ska få testa och utnyttja de kunskaper som de lärt sig på lektionerna men också för att ge eleverna en bild av hur branschen ser ut. Det övas därför exempelvis på att installera solceller och eleverna uppmuntras att söka sommarjobb och praktikplatser inom den förnybara energibranschen. Eftersom solcellsenergin ständigt växer finns det en rad olika typer av yrken på både gymnasial och eftergymnasial nivå att välja emellan, där möjligheten till att både jobba i Sverige eller utomlands är stor. Här inkluderas allt ifrån elektriker och montörer till projektledare eller lärare. Eleverna på Elof Lindälvs får därför även tips om och insikt i de olika yrkesval och utbildningar som de kunde välja respektive vända sig till beroende på intresse och förkunskaper. Christian Frisk, el och energilärare menar på att denna expandering av yrkesmöjligheter förhoppningsvis kan locka allt fler tjejer till gymnasieprogrammen men också yrkesbranschen, som tidigare haft problem med att göra just deras utbildningar och yrkesgrenar attraktiva för tjejer.

Solcellsenergins framtid

Solcellsenergibranschen har därför stora framtidsmöjligheter med goda utsikter. Med det nuvarande fokuset på just miljö och hållbar energi menar Martin Johnson på Paneltaket att det finns gott om jobb i branschen och att det är en del av framtidens yrken. Solenergin har dessutom fått ett sådant lyft i popularitet att det har tagit den ledande rollen inom populär förnybar energi som tidigare tillhörde vindenergi.

Källor
http://kungsbackaposten.se/nyheter/eleverna-far-energi-i-undervisningen/

Norra Halland ”Solceller ska väcka ungas intresse för förnybar energi” tidningsartikel