...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Takpannor som kompletterar traditionella solceller!

Bild på takpannor för solenergi

Ibland kan solceller som placeras på hus och byggnader ses som aningen oestetiska. Företag som exempelvis Soltech Energys har därför som solcellsprojekt utvecklat möjligheten till att installera solceller inuti takpannor. Detta är en typ av produkt som Paneltaket är stolt återförsäljare av. Pågående implementeringen I Sverige har de nyproducerade takpannorna med solceller redan installerats där […]

Förslag till att slopa bygglov för solceller

Bild på artikel "regeringen vill slopa bygglov för solceller"

Regeringen har under början av 2018 lagt fram en lagrådsremiss som föreslår att det inte längre ska krävas något bygglov för att installera solceller eller solfångare under förutsättningen att monteringen följer byggnadens storlek och form. Nulägesbeskrivning I Sverige har ungefär hälften av landets kommuner särskilda riktlinjer vad gällande bygglov för just installation av solceller. Att […]