Takpannor som kompletterar traditionella solceller!

Bild på takpannor för solenergi

Ibland kan solceller som placeras på hus och byggnader ses som aningen oestetiska. Företag som exempelvis Soltech Energys har därför som solcellsprojekt utvecklat möjligheten till att installera solceller inuti takpannor. Detta är en typ av produkt som Paneltaket är stolt återförsäljare av.

Pågående implementeringen

I Sverige har de nyproducerade takpannorna med solceller redan installerats där Myresjöhus i Vallstaden i utkanten av Linköping var först med att få testa produkten. De nya plattorna har fått namnet ”Soltech Shingel” och innehåller ett lager tunnfilmssolceller. Dessa celler har en laminerad glasskiva ovanpå som omges utav en metallram. Plattorna ska vara tåliga för väder, vind och fysisk kontakt samt generera 100 watt el per kvadratmeter.

Solcellsprojektets bredd

Anna Svensson, produktdesigner på Soltech Energys arbetar till stor del med projekt i Kina. Här har ett allt större fokus på förnyelsebar energi har skapats som ett resultat av den allt förvärrade miljö-och levnadssituationen i många av landets städer. Hon menar på att just solenergi är en väldigt unik förnyelsebar energikälla, då den inte kräver någon direkt energi för att faktiskt framställa. Anna ser därför en förhoppning om att dessa nya produkter ska kunna implementeras i landets nyproduktion där inte minst enorma skyskrapor kommer att kunna generera stora mängder energi.

Andra aktörer

Många andra företag har hakat på liknande idéer där exempelvis företaget Nyedal Solenergi också har utvecklat en elgenererande takpanna, som med ett lager monokristallina solceller och en specialplast fästs på en betong-eller tegelpanna. Denna metod kan därmed fylla hela tak med solceller, vilket resulterar i en allt större eleffekt.

Takpannor med inbyggda solceller blir således ett solcellsprojekt och en produktutveckling av redan existerande och frekvent använda fasaddelar som finns på de flesta större byggnader. Paneltaket vill därför som återförsäljare av dessa takpannor skapa större möjlighet till en effektiv och snygg solcellsimplementering hos privatpersoner och andra intressenter. De nyutvecklade takpannorna blir därav ännu ett positivt steg mot förnyelsebar energi och ett mer hållbart samhälle!

http://energiochklimat.se/aven-svenskt-foretag-satsar-pa-solcell-takpannor/

https://www.nyteknik.se/energi/svenska-takpannorna-genererar-sin-egen-el-6859088

https://www.nyteknik.se/energi/har-ar-teslas-nya-soltak-6863580

https://www.di.se/nyheter/takpannan-som-gor-huset-laddningsbart/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/solcellstak-med-ny-estetisk-lookPaneltaket logo

 

Förslag till att slopa bygglov för solceller

Bild på artikel "regeringen vill slopa bygglov för solceller"

Regeringen har under början av 2018 lagt fram en lagrådsremiss som föreslår att det inte längre ska krävas något bygglov för att installera solceller eller solfångare under förutsättningen att monteringen följer byggnadens storlek och form.

Nulägesbeskrivning

I Sverige har ungefär hälften av landets kommuner särskilda riktlinjer vad gällande bygglov för just installation av solceller. Att söka bygglov är därför associerat med extra kostnader och besvär. Detta är några av de medverkande krafterna till att folk faktiskt ger upp och struntar i att installera solcellerna. Ett exempel på detta är Hörby kommun där kommunens befolkning till stor del tvekar på att installera solceller. Motioner på att avveckla bygglovet för installation av solceller har tidigare skickats in som förslag till kommunen, men avslagits. Gert Nygren (SPI) ser det därför som självklart att bygglovet för att installera solceller på en- och två bostadshus inom kommunen ska tas bort. Han menar samtidigt på att föreslagen gäller privatpersoner och inte exempelvis installationer på mer kommersiella byggnader, där en bygglovsprövning fortfarande kan fylla sitt syfte.

Motivering

Även bostad -och digitaliseringsminister, Peter Eriksson menar på att desto mindre krångel som krävs vid installationerna, ju attraktivare och enklare blir de att utföra. Han anser att tidigare byråkratiska besvär både hindrar och gör folk ointresserade av att implementera denna typ av förnyelsebara energilösningar. Byråkratin har även en inverkan på den statliga byggnadsnämnden och rättsväsendet som måste hantera och döma allt fler ärenden av denna sort. Bygglovet går således i motsatt riktning mot målet att försöka öka den nuvarande byggnads-och användningsmängden av solceller i landet.

Enkelhet och smidighet är därav starkt bidragande faktorer till den förnyelsebara energins möjlighet till fortsatt expansion hos privatpersoner. Genom att ta bort bygglovet för solceller och solfångare avlastas alltså både rättsväsendet och byggnadsnämnderna samtidigt som det skapas fler incitament för att implementera förnyelsebar energi såsom solceller på fasader och byggnader.

Källhänvisning

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/roller-och-ansvar/byggnadsnamnden/byggnadsnamndens-ansvar-och-uppgifter/

https://solarregion.se/om-solenergi/solceller/maste-jag-soka-bygglov/

https://www.nyteknik.se/energi/regeringen-slopa-bygglov-for-solceller-6833250

http://www.skd.se/2018/01/15/vill-ta-bort-bygglov-for-solceller/

https://www.di.se/nyheter/regeringen-vill-slopa-bygglov-for-solceller/

http://www.hantverkarna.se/nyheter/2018/2/22/bygglov-for-solceller-och-solfangare-forsvinner/

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/fritt-fram-att-fanga-sol-utan-lov/Paneltaket logo