Förhöjt solcellsstöd och svenskt väder optimalt för solel!

Bilden visar solceller

SvD med flera skriver hur regeringen nu tillsätter 170 miljoner kronor extra till solcellsstöd i vårbudgeten för 2018. I samband med detta skriver EON även om hur ny forskning visar på att Sverige har ideala väderförhållanden för produktion av just solel.

Effekterna av solcellsstöd

Installationer av solceller och dess popularitet växer så att det knakar. Genom det ytterligare tillskottet som regeringen nu presenterade uppgår den totala investeringen av solcellsstöd till nästan 1,1 miljard kronor för 2018. Per Bolund, biträdande finansminister menar på att många människor faktiskt vill göra flitiga och aktiva insatser i att ställa om till förnyelsebar energi. Detta kan exemplifieras med de köer av intresserade aktörer som solcellsstödet skapat. De ökade investeringarna under 2017 och nu 2018 har vidare gjort att köerna minskat. De minskade köer tenderar därmed att göra solcellsinstallationer mera attraktivt. Det har även visat sig att solceller är just något som en stor del av bostadsrättsägare gärna betalar extra för vilket glädjer Paneltaket.

Väderförhållanden och solelproduktion

Något som går hand i hand med  investeringarna som görs i solenergin är den nyligen framtagna forskningen om vårt klimat. Det norska forskningsinstitutet SINTEF har kunnat visa på att vårt relativt milda svenska klimat är suveränt för solelproduktion. Det som kunde identifieras var att solceller producerar mest el i kallare miljöer. Det varmare klimatet tenderar att påverka cellerna negativt och öka riskerna för energiläckage. Vad som dessutom kunde urskiljas var att snön under vinterhalvåret gör solstrålningen väldigt intensiv när solen reflekteras i snön. Således behöver inte de långa vintrarna skapa någon negativ effekt på elproduktionen.

Investeringstillskottet tillsammans med den nya framtagna forskningen kommer därmed att skapa ännu ett intryck på den förnyelsebara energin och dess utveckling framåt. För precis som Per Bolund sa så kan klimatet inte vänta. Det är därför avgörande att miljöinvesteringarna görs så fort och effektivt som möjligt. Här spelar solenergin en enormt viktig roll i framtidens energisystem. Därav kommer den också fortsätta att vara en central del utav de hållbarhetsinvesteringar som sker.

https://www.svd.se/regeringen-vill-oka-stodet-till-solceller

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/utokat-solcellsstod-i-regeringens-varbudget/

https://www.eon.se/privat/for-hemmet/solceller/varforsolceller/ny-forskning-visar–svenskt-klimat-perfekt-foer-solceller.html?utm_medium=PaidSocial&utm_source=Facebook&utm_campaign=solen_awareness_w14&utm_content=linkad_solen_awareness_w14_nyforskning&utm_term=interest_solen_awareness_w14_linkclicks&utm_id=5ac63d3dc7e28c56a24572b7

http://www.unt.se/bostadsguiden/gym-och-solceller-toppar-onskelistan-4959578.aspxPaneltaket logo

 

Effektivare solceller med PERC-teknik!

Bild pa solpaneler

Solenerginyheter skriver i en av sina artiklar om hur en ny och utvecklad form av så kallad PERC-teknik ska göra solceller allt mera effektivare. Därav är detta en teknik som Paneltaket nu erbjuder sina kunder som standard för att leverera en högre total effekt på sina 60 cells paneler.

PERC-teknik

Med den nya PERC-tekniken skiljer sig solcellens arkitektur och uppbyggnad från hur den tidigare har sett ut. Den nya uppbyggnaden gör att solcellen fångar strålarna från solen på solcellens baksida på ett effektivare sätt. Solcellen kan därför enklare optimera hur väl solcellen lyckas fånga och binda energin från solstrålarna i solcellens elektroner.

De modern monokristallina kiselcellerna kommer alltså genom den nya PERC-tekniken att öka solcellens effektivitet och därmed fånga solens strålar mer koncentrerat och starkare på samma yta av solceller som tidigare. Genom att ha denna typ av teknik implementerat som standardisering i ens solceller får kunden en allt mer värdefull investering som genererar större mängder el.

Investeringsfördelar

Vid inköp av de utvecklade och nu standardiserade solcellerna från Paneltaket får kunden en produkt som presterar bra i områden med mindre ljus. Detta kan exempelvis innebära implementering av solceller på byggnader i skogs-och bergsområden. Solcellerna är därutöver väldigt tåliga och kan hantera mycket allvarliga väderförhållande, såsom hög vindbelastning eller större mängder snö. Produkterna är också resistenta mot saltdimma eller ammoniak vilket bekräftas genom dess certifiering i enighet med TUV NORD. Med dessa utvecklade solceller tillkommer dessutom en garantitid på 30 år.

Den nya PERC-tekniken blir därför ytterligare ett positivt steg för den förnyelsebara energin och dess intresserade aktörer. Att investera i de nyutvecklade solcellerna kommer främst att ge allt större fördelar för den enskilde användaren. Denne blir mindre beroende av elföretagen och får ut en allt större mängd el av sina paneler. Utöver de ekonomiska fördelarna banar den effektivare solcellshanteringen också vägen för en förbättrad miljö och ett mera hållbart samhälle.

http://www.solenerginyheter.se/20170614/400/15-procent-mer-effekt-med-ny-teknik?page=1

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/kraftig-okning-i-natanslutna-solcellsanlaggningar/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6383009327552221184

https://www.aleo-solar.com/perc-cell-technology-explained/

https://www.nibe.se/sv-se/om-nibe/nyheter/press/2017-06-13-senaste-nytt-inom-solpaneler-ger-15-procent-mer-solenergi.html

Paneltaket logo