Paneltaket fortsätter att leverera takintegrerade solpaneler!

Ännu en lyckad installation av takintegrerade solpaneler kan läggas in i Paneltakets installationshistoria. Det takintegrerade solpanelsystemet är en perfekt lösning för aktörer som vill skapa en estetiskt snygg solcellsinvestering som nytt tak.

De takintegrerade solpanelerna som takplattor

Paneltaket är väldigt nöjda över sin senaste installation av takintegrerade solpaneler på ett garagetak. Panelsystemet är både effektivt och smidigt där själva panelen fungerar som tak. Solcellerna är väldigt enkla att lägga, där systemet byggs upp likt vanliga takpannor. Rent tidsmässigt skulle det kunna jämföras med att lägga vanliga takplattor, eller kortare. Det fina i det hela är ju trots allt att aktören slipper takpannor där solpanelerna blir det direkta takmaterialet. För aktörer som vill investera i solenergi och som ska bygga nytt, kan detta alternativ därför ha stora kostnadsfördelar. Aktören slipper helt enkelt att både lägga vanliga takplattor och sedan traditionella solpaneler utanpå.

Det takintegrerade solpanelernas fördelar

Materialet och systemet har 25 års garanti och är väl ventilerat med luftspalt samt isolerar värmen till samma grad som ett vanligt tak. För eventuella tveksamheter kopplat till systemets beprövning kan det sägas att panelerna uppfyller alla de krav som vanliga tak måste ha. Soltaket blir även som ett takintegrerat system med delvis transparenta solceller. Därmed kan solceller på ett lätt estetiskt tilltalande sätt integreras i byggnaden om man skall bygga ett tak som inte behöver ha något material under solcellerna. De integrerade solpanelerna blir därför väldigt estetiskt homogena. För de som tycker att de mer traditionella panelerna är fula så blir detta således ett bra alternativ.

Därmed blir de takintegrerade solpanelerna en optimal investering för de som redan tänkt lägga nytt tak eller bygga ett nytt hus. Dessa typen av tak blir alltså en av de få materiella ting som faktiskt betalar tillbaka sig. Något som ett traditionellt tak generellt sätt inte gör. Paneltaket samarbetar och koordinerar därför gärna med övriga byggare vid ett eventuellt behov av helhetslösningar för nybebyggelse. Tveka därför inte att kontakta Paneltaket för vidare konsultation om takintegrerade solpaneler eller andra solenergilösningar!

Övrig källhänvisning om takintegrerade solpaneler

https://www.vattenfall.se/fokus/hus-hem/paret-tapper-har-soltak/Paneltaket logo

Obligatoriskt solcellskrav i Kalifornien!

bilden visar sol över moln och berg

Delstaten Kalifornien i USA gör det obligatoriskt med solpaneler på nybyggda villor och lägenhetskomplex med upp till tre våningar från och med 2020.

Hur solceller blev obligatoriskt

Delstatens energikommission röstade igenom nya bestämmelser där installation av solpaneler blev obligatoriskt på nybyggda villor och hus. Reglerna kommer att gälla för byggnader upp till tre våningar som planeras att byggas från och med 2020. Utgångspunkten var först att lagstifta så att alla byggnader blev självförsörjande med solenergi. Kravet slopades dock av den enkla anledningen att solpanelerna inte skulle klara energibehovet nattetid. Istället införde Kalifornien ett system där husbyggare kan installera mindre typer av solpaneler under förutsättningarna att de samtidigt monterar någon form av batterilösning likt Teslas Powerwall-batterier. Därav kan solcellsanvändarna i regionen bli allt mindre beroende av det allmänna elnätet.

Obligatoriskt solcellskrav och investeringsmöjligheter

Den amerikanska delstaten beräknar dock att bostadskostnaden för de nya bostäderna kommer att öka, någonstans mellan 25–30 000 dollar. Detta inkluderar främst solpanelerna men också allt mer isolering och energieffektiva fönster. Samtidigt finns det rikligt med möjligheter för att inte göra de nya bostadsköparna besvikna. Delstaten har nämligen också beräknat fram att bostadsköparen kan spara upp till 60 000 dollar i minskade drivkostnader över en 25 års-period. Därmed får bostadsköparen en möjlighet att dubbla avkastningen på den extrainvestering som sker vid bostadsköp med solpaneler. Abigail Ross Hopper, Greentech Media menar därför på att bostadsköparna snart kommer betrakta solceller som en lika naturlig del av bostadsköpet som ventilationssystem eller fönster.

Kalifornien är därmed en av de första aktörerna att rent juridiskt stifta lagar kopplat till krav om solceller på byggnader. Delstaten har generellt sätt under en lång tid varit i framkanten för teknologisk utveckling och förnyelsebar energi. För att dra en jämförande parallell så genereras ca 16 procent av Kaliforniens el från solenergi, motsvarande siffra i Sverige är 0,1 procent. Delstaten tar därmed ännu ett jättekliv i framkanten för den förnyelsebara energin. Lagändringens effekter skapar förhoppningsvis dessutom en allt mer reell spridning bland andra nationella och internationella aktörer.

Källhänvisning

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/solpaneler-krav-for-alla-nya-hus-i-kalifornien

https://www.etc.se/klimat/kalifornien-forst-med-solcellskrav-pa-bostader

https://www.nyteknik.se/energi/kalifornien-gor-det-obligatoriskt-med-solceller-pa-nybyggen-6913168

Paneltaket logo